Tuyển sinh

Tuyển sinh tiến sĩ xem tất cả

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2022

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2022

Thứ hai, ngày 04/04/2022

Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau: