Tuyển sinh

Tuyển sinh tiến sĩ xem tất cả

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021

Thứ năm, ngày 31/12/2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 với các nội dung sau đây.

Tiến sĩ Đại học Lincoln xem tất cả

Giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (Vương quốc Anh)

Giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (Vương quốc Anh)

Thứ hai, ngày 09/11/2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức buổi Giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ với Đại học Lincoln (Vương quốc Anh).