Tuyển sinh thạc sĩ

Thông báo Điều chỉnh một số mốc thời gian tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Thông báo Điều chỉnh một số mốc thời gian tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Thứ năm, ngày 04/08/2022

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo điều chỉnh một số mốc thời gian sau: