Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thông báo NCS xem tất cả

Hội thảo khoa học quốc tế về Kế toán và Kinh tế Tài chính (ICAFE-2024)

Thứ hai, ngày 08/01/2024

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Kế toán và Kinh tế Tài chính (ICAFE-2024). Mục tiêu của hội thảo là quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và nghiên cứu sinh từ các tổ chức trong nước và quốc tế để chia sẻ tri thức và ý tưởng nghiên cứu mới, cũng như thảo luận về sự phát triển của kế toán và kinh tế học tài chính. Ngoài ra, hội thảo cũng tạo cơ hội cho các nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh trong ngành gặp gỡ, giao lưu với các đại biểu trong nước và quốc tế nhằm phát triển mạng lưới và cơ hội hợp tác nghiên cứu.

Lịch bảo vệ xem tất cả

Nghiên cứu sinh Padaphone Sayakhot bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ ba, ngày 04/06/2024

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Padaphone Sayakhot, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), với đề tài: Factors Impacting Employee Job Satisfaction: Evidence from Telecommunication Companies in Laos