Lịch bảo vệ xem tất cả

Nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ hai, ngày 05/04/2021

Vào 16h60 ngày 05/04/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Ngọc Tuấn, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư tại Việt Nam".