Thông báo NCS xem tất cả

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng cho 106 Tân khoa Tiến sĩ

Thứ bảy, ngày 23/04/2022

Sáng nay 23/4/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng Tiến sĩ cho 63 Tân Nghiên cứu sinh và 106 Tân Tiến sĩ đã bảo vệ thành công luận án trong năm 2021.

Lịch bảo vệ xem tất cả

Nghiên cứu sinh Hoàng Nguyệt Quyên bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ tư, ngày 07/09/2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Nguyệt Quyên chuyên ngành Kinh tế học, với đề tài: Nghiên cứu các yếu tố của kiểm soát nội bộ tác động tới hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp vận tải đường bộ Việt Nam