Lịch bảo vệ xem tất cả

Nghiên cứu sinh Phạm Huy Thông bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ ba, ngày 04/04/2023

Vào 16h00 ngày 24/04/2023 tại P501 Nhà A2,Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Huy Thông, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng với đề tài: Tác động của lợi nhuận giữ lại tới kết quả hoạt động của DN niêm yết trên TTCK Việt Nam.