Đào tạo Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng cho 106 Tân khoa Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng cho 106 Tân khoa Tiến sĩ

Thứ bảy, ngày 23/04/2022

Sáng nay 23/4/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng Tiến sĩ cho 63 Tân Nghiên cứu sinh và 106 Tân Tiến sĩ đã bảo vệ thành công luận án trong năm 2021.
Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 89

Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 89

Thứ năm, ngày 30/09/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 về việc hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục theo Đề án 89.