Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp

Thông tin thi tuyển Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA Khóa 9, Đợt 2 năm 2019

Thông tin thi tuyển Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA Khóa 9, Đợt 2 năm 2019

Thứ sáu, ngày 18/10/2019, 00:00

Trường Đại học Kinh tế quốc dân xin thông báo đến các thí sinh các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh Chương trình như sau: