Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Số 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 36.280.280 - 5429, Email: viensdh@neu.edu.vn