Đào tạo

Đào tạo Tiến sĩ xem tất cả

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế ICAFE 2024

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế ICAFE 2024

Thứ năm, ngày 06/07/2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam), Trường Đại học Victoria Wellington và Trường Đại học Lincoln (New Zealand) phối hợp với CPA Australia tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Những vấn đề nghiên cứu trong Kế toán và Kinh tế Tài chính hiện nay" (ICAFE-2024) vào ngày 12 tháng 1 năm 2024 tại Hà Nội.

Thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm TurnItIn

Thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm TurnItIn

Thứ năm, ngày 15/09/2016

Thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm TurnItIn