Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sau Tiến sĩ

Họp mặt các nghiên cứu viên khóa 1 Chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ

Họp mặt các nghiên cứu viên khóa 1 Chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ

Thứ năm, ngày 14/03/2024

Chiều ngày 13/3/2024 tại Văn phòng Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức họp mặt đầu khóa với các nghiên cứu viên khóa 1 Chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ và các giáo viên hướng dẫn. Tám nghiên cứu viên khóa 1 là các giảng viên hiện công tác tại các trường đại học ở Hà Nội và Hải Phòng. Cuộc họp nhằm phổ biến kế hoạch nghiên cứu toàn khóa cũng như các yêu cầu đặt ra cho các nghiên cứu viên.