Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Tuyển sinh thạc sĩ điều hành cao cấp

Thạc sĩ điều hành cao cấp Executive MBA là gì? Nên học ở đâu?

Thạc sĩ điều hành cao cấp Executive MBA là gì? Nên học ở đâu?

Thứ tư, ngày 20/03/2024

Thạc sĩ điều hành cao cấp Executive MBA là gì? Nên học ở đâu trong và ngoài nước? Tại sao nên học ở Kinh tế Quốc dân?