Tiến sĩ Đại học Lincoln

Giới thiệu Thông tin tuyển sinh khóa 2 Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (Vương quốc Anh)

Giới thiệu Thông tin tuyển sinh khóa 2 Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (Vương quốc Anh)

Thứ tư, ngày 28/04/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức buổi Giới thiệu Thông tin tuyển sinh khóa 2 Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ với Đại học Lincoln (Vương quốc Anh).
Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (khóa 2)

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (khóa 2)

Thứ tư, ngày 07/04/2021

Căn cứ các Quyết định số 2996, 2997, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004 và 3005/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ các ngành Tài chính, Quản trị nhân lực, Quản trị logistics, Du lịch, Kế toán, Kinh tế học, Marketing, Quản lý giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Lincoln (University of Lincoln) của Vương quốc Anh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh khóa 2 của chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa hai Trường.
Giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (Vương quốc Anh)

Giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (Vương quốc Anh)

Thứ hai, ngày 09/11/2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức buổi Giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ với Đại học Lincoln (Vương quốc Anh).