Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Tiến sĩ Đại học Lincoln

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (khóa 4)

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (khóa 4)

Thứ tư, ngày 03/04/2024

Căn cứ các Quyết định số 2996, 2997, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004 và 3005/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ các ngành Tài chính, Quản trị nhân lực, Quản trị logistics, Du lịch, Kế toán, Kinh tế học, Marketing, Quản lý giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Lincoln (University of Lincoln) của Vương quốc Anh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ với các nội dung dưới đây.
Điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (khóa 4)

Điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (khóa 4)

Thứ sáu, ngày 22/03/2024

Căn cứ đề xuất từ Đại học Lincoln, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh khóa 4 như sau:
Kế hoạch tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (khóa 4)

Kế hoạch tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (khóa 4)

Thứ sáu, ngày 02/06/2023

Căn cứ đề xuất từ Đại học Lincoln, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo kế hoạch tuyển sinh khóa 4 như sau: