Tuyển sinh

Tuyển sinh tiến sĩ xem tất cả

Thông báo: Không tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 2/2023 đối với ngành Kinh tế phát triển

Thông báo: Không tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 2/2023 đối với ngành Kinh tế phát triển

Thứ sáu, ngày 28/07/2023

Căn cứ Thông báo số 2420/TB-ĐHKTQD ngày 30/12/2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023; căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2023 ngày 28/7/2023;