Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Tuyển sinh

Tuyển sinh tiến sĩ xem tất cả

Học bổng tiến sĩ của Dự án CAFSUS học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Học bổng tiến sĩ của Dự án CAFSUS học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ sáu, ngày 05/04/2024

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo 02 học bổng của chương trình đào tạo tiến sĩ được tài trợ bởi Dự án CAFSUS, với các nội dung dưới đây.

Tiến sĩ Đại học Lincoln xem tất cả

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (khóa 4)

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (khóa 4)

Thứ tư, ngày 03/04/2024

Căn cứ các Quyết định số 2996, 2997, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004 và 3005/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ các ngành Tài chính, Quản trị nhân lực, Quản trị logistics, Du lịch, Kế toán, Kinh tế học, Marketing, Quản lý giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Lincoln (University of Lincoln) của Vương quốc Anh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ với các nội dung dưới đây.

Nghiên cứu sau Tiến sĩ xem tất cả

Thông báo tuyển sinh Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ năm 2024

Thông báo tuyển sinh Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ năm 2024

Thứ tư, ngày 15/05/2024

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc phê duyệt Đề án thí điểm Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ năm 2024 với các nội dung dưới đây.