Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Tuyển sinh tiến sĩ

Học bổng tiến sĩ của Dự án CAFSUS học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Học bổng tiến sĩ của Dự án CAFSUS học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ sáu, ngày 05/04/2024

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo 02 học bổng của chương trình đào tạo tiến sĩ được tài trợ bởi Dự án CAFSUS, với các nội dung dưới đây.
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2024 (khóa 45)

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2024 (khóa 45)

Thứ ba, ngày 23/01/2024

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2024 với các nội dung dưới đây.
Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển trình độ tiến sĩ đợt 1/2024

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển trình độ tiến sĩ đợt 1/2024

Thứ năm, ngày 28/03/2024

Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo phương thức nộp hồ sơ dự tuyển trình độ tiến sĩ đợt 1/2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau: