Tuyển sinh tiến sĩ

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2022

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2022

Thứ hai, ngày 04/04/2022

Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022 (khóa 43)

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022 (khóa 43)

Thứ năm, ngày 30/12/2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được ban hành theo Quyết định số 629/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022 với các nội dung dưới đây.
Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2021

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2021

Thứ sáu, ngày 01/10/2021

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid19, Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau: