Tuyển sinh tiến sĩ

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2023

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2023

Thứ hai, ngày 20/03/2023

Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 (khóa 44)

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 (khóa 44)

Thứ sáu, ngày 30/12/2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được ban hành theo Quyết định số 629/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 với các nội dung dưới đây.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thứ tư, ngày 12/04/2023

Ngày 11/4/2023, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 535/QLCL-QLT về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo nội dung công văn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Thi lấy chứng chỉ IELTS tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Thứ năm, ngày 09/03/2023

  Ngày 08/03/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 672/QĐ-BGDĐT về Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và IELTS Australia Pty Ltd (Australia). Theo đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức trở thành trường đại học đầu tiên tại miền Bắc được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS.
 • Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2022

  Thứ năm, ngày 21/07/2022

  Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:
 • Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2022

  Thứ hai, ngày 04/04/2022

  Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:
 • Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022 (khóa 43)

  Thứ năm, ngày 30/12/2021

  Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được ban hành theo Quyết định số 629/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022 với các nội dung dưới đây.
 • Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2021

  Thứ sáu, ngày 01/10/2021

  Do diễn biến phức tạp của dịch Covid19, Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:
 • Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2021

  Thứ ba, ngày 31/08/2021

  Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được ban hành theo Quyết định số 629/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2021 với các nội dung dưới đây.
 • Tạm dừng tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2/2021 theo Thông báo tuyển sinh công bố ngày 31/12/2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Thứ ba, ngày 13/07/2021

  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021, có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.