Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA tổ chức Tọa đàm “Hội nhập kinh tế quốc tế: Xu hướng và giải pháp khôi phục trong bối cảnh hiện nay”

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA tổ chức Tọa đàm “Hội nhập kinh tế quốc tế: Xu hướng và giải pháp khôi phục trong bối cảnh hiện nay”

Thứ ba, ngày 16/04/2024

Ngày 14/3/2024, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA đã tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Hội nhập kinh tế quốc tế: Xu hướng và giải pháp khôi phục trong bối cảnh hiện nay”.
Thông báo về Lễ Khai giảng khóa 12 và Trao bằng Thạc sĩ năm 2023

Thông báo về Lễ Khai giảng khóa 12 và Trao bằng Thạc sĩ năm 2023

Thứ hai, ngày 27/02/2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tổ chức Lễ Khai giảng khóa 12 và Trao bằng năm 2023 cho các học viên Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA vào Sáng chủ nhật, ngày 05/03/2023.