Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp

Học viên lớp Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive - MBA thăm và tặng quà tại Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng

Học viên lớp Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive - MBA thăm và tặng quà tại Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng

Thứ bảy, ngày 28/05/2022

áng ngày 28/5/2022, các học viên lớp Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive - MBA khóa 9 đợt 2 đã đến thăm và tặng quà cho Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng. Đây là một trong các hoạt động thực tế thường niên dành cho các học viên của chương trình đào tạo Thạc sĩ điều hành cao cấp Executive - MBA của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân