Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp

Thông báo về Lễ Khai giảng khóa 12 và Trao bằng Thạc sĩ năm 2023

Thông báo về Lễ Khai giảng khóa 12 và Trao bằng Thạc sĩ năm 2023

Thứ hai, ngày 27/02/2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tổ chức Lễ Khai giảng khóa 12 và Trao bằng năm 2023 cho các học viên Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA vào Sáng chủ nhật, ngày 05/03/2023.