Danh sách dự kiến dự thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ năm 2022

Thứ sáu, ngày 29/04/2022

Gửi các bạn học viên dự thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ năm 2022,

Gửi các bạn danh sách dự kiến tham dự kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ năm 2022.

Các bạn xem kỹ danh sách trong file đính kèm (danh sách được xếp thêm thứ tự ưu tiên là "Lớp", "Tên") để kiểm tra thông tin cá nhân đăng ký.

Các thông tin cần chỉnh sửa các bạn điền vào link sau: https://forms.gle/dVfUP2rb9QMsjHRn7

Hạn cuối cùng để chỉnh sửa thông tin là hết ngày 3/5/2022.

Tài liệu đính kèm

Các tin khác