Kết quả thi tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2020, đợt 1

Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng thông báo đến các thí sinh dự thi chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA kết quả thi tuyển sinh ngày 28/6/2020.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng thông báo đến các thí sinh dự thi chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA kết quả thi tuyển sinh ngày 28/6/2020.

1) Học viên xem kỹ thông tin trong file đính kèm, nếu có sai sót cần gửi lại thông tin cho chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA, Viện Sau đại học theo địa chỉ emai: executivemba@neu.edu.vn

    Nội dung:   

Họ tên thí sinh: ......................................... Số BD: ............................ Số ĐT: ....................................

Nội dung sai: ............................................. Nội dung đúng: ...............................................................

- Thời gian nhập học (dự kiến): tuần cuối tháng 7/2020.

- Thời gian khai giảng và học tập (dự kiến): tuần đầu tháng 8/2020.

2) Phúc khảo:

Nhà trường sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo: từ ngày 12/7 - 17/7/2020 (trong giờ hành chính)

Thí sinh có đơn phúc khảo gửi trực tiếp hoặc qua email của chương trình: executivemba@neu.edu.vn

Tiêu đề email: Phúc khảo thi cao học Executive MBA đợt 1.2020

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm

Các tin khác