Thông báo Điều chỉnh một số mốc thời gian tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Thứ năm, ngày 04/08/2022
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo điều chỉnh một số mốc thời gian sau:

1.    Buổi “Giới thiệu TTTS Thạc sĩ đợt 2 năm 2022”
Thời gian đã thông báo:     05/8/2022
Thời gian điều chỉnh:           19/8/2022 (18h00 – 20h00)
Địa điểm: Hội trường G nhà A1, 207 Giải Phóng, Hà Nội.

2.    Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển thạc sĩ đợt 2.2022
Thời gian đã thông báo:     26/8/2022
Thời gian điều chỉnh:           22/9/2022

3.    Thời gian thi tuyển sinh đợt 2.2022
Thời gian đã thông báo:     02/10/2022
Thời gian điều chỉnh:           30/10/2022

4.   Thời gian đăng ký học và thi BSKT 3 môn ngành:

  Thời hạn đăng ký học Thời gian học và thi
Thời gian điều chỉnh 22/08/2022 25/08/2022 - 15/10/2022

Trân trọng thông báo!

Các tin khác