Thông báo: Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào dành cho các thí sinh đăng kí dự tuyển sinh thạc sĩ năm 2022 – Đợt thi ngày 15/5/2022

Thứ tư, ngày 18/05/2022

Trường ĐHKTQD thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào dành cho các thí sinh đăng kí dự tuyển sinh thạc sĩ năm 2022 – Đợt thi ngày 15/5/2022.

Kết quả chi tiết xem trong file đính kèm.

- Nguyên tắc xét ĐẠT:

+ Điểm thành phần (Nghe, Nói, Đọc, Viết) >=1.0.

+ Tổng điểm (Nghe + Nói + Đọc + Viết) >=20.0.

+ Không vi phạm quy chế thi.

Trân trọng thông báo !

Tài liệu đính kèm

Các tin khác