Thông báo lịch học khóa 29 (2020-2022) năm học 2020 đợt 1

Thứ hai, ngày 14/09/2020

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học chính thức của khóa 29 (2020-2022) năm học 2020 đợt 1. 

Lịch chi tiết theo cá nhân, học viên xem trên trang Cổng thông tin học viên http://thacsi.neu.edu.vn. Lịch tổng thể của cả đợt học, học viên xem trong file đính kèm bên dưới.

Học viên xem Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin học viên trong file đính kèm bên dưới.

Thông báo về học phí năm học 2020 đợt 1 sẽ được đăng tải trên website vào tuần tới. 

 

Một số lưu ý:

- Theo quy định của Nhà trường, trừ các lớp học phần chuyên ngành, các lớp học phần phải đảm bảo quy mô tối thiểu 30 học viên. Do đó:

+ Với các học viên đăng ký học phần không đủ quy mô để tổ chức, Nhà trường chủ động xếp lớp học phần cho học viên.

+ Với học viên không đăng ký, Nhà trường cũng chủ động xếp vào các lớp học phần theo lớp của học viên đó.

Nếu học viên xem lịch tổng thể và có nguyện vọng tham gia học học phần khác không thuộc lớp (theo đăng ký ban đầu), học viên sử dụng email do Trường cấp và gửi tới TS. Đặng Tuấn Anh (email anhdt@neu.edu.vn) để đăng ký nguyện vọng. Thời hạn: muộn nhất ngày 17/9/2020.

 

Học viên K29 được Nhà trường cấp email để sử dụng trong quá trình đào tạo tại Trường. Phương pháp học tập Blended Learning sẽ sử dụng email này để đăng nhập vào phần mềm LMS, Microsoft Teams. Đồng thời, mọi công việc phát sinh trong quá trình đào tạo, học viên sẽ sử dụng email này để liên hệ.

Hướng dẫn sử dụng email: http://thacsi.neu.edu.vn/News/Detail/3150/Huong-dan-su-dung-email-do-Truong-cap 

Hướng dẫn sử dụng LMS và Microsoft Teams: http://thacsi.neu.edu.vn/News/Detail/3151/Huong-dan-dang-nhap-LMS-va-Microsoft-Teams  

 

 Trân trọng thông báo.

File đính kèm:

Lịch học K29 năm học 2020 đợt 1

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin học viên

Các tin khác