Thông báo quy trình thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2020

Thứ năm, ngày 10/09/2020

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo Quy trình thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2020.


Các mẫu văn bản kèm theo:

Mẫu BV01 - Phiếu duyệt điều kiện bảo vệ luận văn

Mẫu BV02 - Lý lịch học tập của học viên

Mẫu BV03 - Văn bản đề nghị bảo vệ chính thức của cán bộ hướng dẫn (CBHD)

Mẫu BV14 - Báo cáo chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn sau bảo vệ

Một số lưu ý:

  • Học viên liên hệ với CBHD để tạo tài khoản Turnitin và kiểm tra sự trùng lặp.
  • Sau khi được CBHD đồng ý, học viên liên hệ với Khoa/Viện chuyên ngành để làm thủ tục và báo cáo kết quả nghiên cứu theo quy trình của Khoa/Viện chuyên ngành.
  • Thời gian hoàn thiện hồ sơ bảo vệ chính thức và nộp cho cán bộ chủ nhiệm lớp: muộn nhất là ngày 30/9/2020.

Các tin khác