Tin tức Hoạt động

Thông báo về việc triển khai hệ thống email của Trường dành cho học viên cao học K27

Thông báo về việc triển khai hệ thống email của Trường dành cho học viên cao học K27

Thứ ba, ngày 02/10/2018

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Nhà trường đã triển khai cung cấp hệ thống email cá nhân phục vụ quá trình đào tạo tại Trường cho các học viên K27 và group email cho lớp.
Thông báo: Số báo danh, phòng thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

Thông báo: Số báo danh, phòng thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

Thứ năm, ngày 27/09/2018

Viên ĐT Sau đại học thông báo Số báo danh, phòng thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018 như sau:
Kế hoạch đào tạo cao học K27

Kế hoạch đào tạo cao học K27

Thứ năm, ngày 30/08/2018