Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Ảnh trao bằng Thạc sĩ tháng 3/2021

Thứ tư, ngày 07/04/2021

Viện Đào tạo sau đại học trân trọng gửi đến các bạn Tân thạc sĩ nhận bằng tháng 3/2021 các ảnh tại buổi lễ theo link sau: https://drive.google.com/drive/folders/15nYxEIxwAfo-HODDOyRVeTZH_B1Hs100?usp=sharing

·Trân trọng!

Các tin khác