Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA áp dụng từ khóa 11 năm 2021

Thứ ba, ngày 09/02/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA áp dụng từ khóa 11 năm 2021.

Tài liệu đính kèm

Các tin khác