Hướng dẫn cấp lại mật khẩu email (dùng để vào email, LMS, Teams...)

Thứ hai, ngày 08/02/2021

Hướng dẫn người học Đăng ký Cấp lại mật khẩu email (dùng để vào email, office365, LMS, Sky for business, TEAMS, NEU reader...)

Học viên, NCS có nhu cầu đặt lại mật khẩu hoặc reset mật khẩu thì có thể thực hiện tại đường link sau:

https://password.neu.edu.vn/

Hướng dẫn cách dùng:

https://cait.neu.edu.vn/vi/nguoi-hoc-2455/huong-dan-su-dung-trang-quan-ly-mat-khau-email-neu?fbclid=IwAR2MMK5HUuQg-QYZ1SGNp3-44TzIGLTm23wjE2qlAPtiPhepAgoXDtrpS04

Chú ý: mã OTP chỉ gửi về email học viên, NCS đăng ký khi dự tuyển, chưa áp dụng với số điện thoại

 

Các tin khác