Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Kiểm tra thông tin cá nhân và thông tin ảnh làm kỷ yếu năm 2021

Thứ ba, ngày 12/01/2021

Các bạn học viên đã bảo vệ thành công đề tài luận văn Thạc sĩ và dự kiến sẽ tốt nghiệp năm 2021 kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và ảnh cá nhân của các bạn trong file đính kèm theo đường dẫn sau, thông tin trong file sẽ được dùng để đưa vào kỷ yếu của các bạn. Thông tin trong file được sắp xếp theo thứ tự Khóa (từ lớn đến nhỏ) -> Chuyên ngành -> Tên.

File thông tin học viên

Trường hợp các bạn thầy thông tin sai hoặc muốn thay ảnh thì các bạn phản hồi theo đường dẫn sau:

File thông tin yêu cầu chỉnh sửa

Thời hạn cuối cùng cho việc kiểm tra thông tin là 24h00 ngày 15/01/2021. Quá thời gian trên thông tin nào không có gì chỉnh sửa sẽ được sử dụng để đưa vào kỷ yếu.

Trân trọng!

Các tin khác