Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thi lấy chứng chỉ IELTS tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ năm, ngày 09/03/2023
Ngày 08/03/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 672/QĐ-BGDĐT về Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và IELTS Australia Pty Ltd (Australia). Theo đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức trở thành trường đại học đầu tiên tại miền Bắc được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS.

Việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; cùng Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/07/2022 quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; và các quy định khác có liên quan của của pháp luật. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những trường đại học đầu tiên trên cả nước và hiện là trường đại học duy nhất tại miền Bắc đáp ứng đầy đủ những quy định về việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam cùng các quy định khác có liên quan. (Thông tin chi tiết xem tại: https://neu.edu.vn/vi/ban-tin-neu/truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-chinh-thuc-duoc-bo-gd-dt-phe-duyet-lien-ket-to-chuc-thi-cap-chung-chi-tieng-anh-ielts).

Từ năm 2023, ứng viên nghiên cứu sinh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có thể trực tiếp đăng ký ôn tập và tham dự các kỳ thi IELTS tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Điện thoại: 0247 101 6789
Email: info-efl@neu.edu.vn
Website: https://efl.neu.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087452888685&mibextid=LQQJ4d

Tài liệu kèm theo: Leaflet 

Các tin khác