Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh 2019

Thứ năm, ngày 22/08/2019
Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh sau đại học 2019 của Trường, Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo:

Với các ứng viên kịp nộp đầy đủ hồ sơ xét tuyển muộn nhất vào ngày 17/5/2019: 

Nhà trường tổ chức họp ứng viên chuẩn bị xét tuyển nghiên cứu sinh vào buổi sáng ngày 27/5, và họp các tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh từ 27/5 đến 31/5/2019.

 

Với các ứng viên chưa kịp nộp hồ sơ theo thời hạn trên:

Nhà trường tiếp tục tiếp nhận hồ sơ bổ sung từ tháng 6 đến 20/9/2019 (lưu ý Trường không làm việc trong tuần tổ chức thi PTTH quốc gia và 2 tuần đầu tháng 7/2019). Các ứng viên thuộc diện này sẽ được tổ chức xét tuyển trong tuần từ 23/9 đến 27/9/2019

 

Nhà trường thông qua danh sách trúng tuyển NCS vào tuần đầu tháng 10 và tổ chức khai giảng NCS khóa 40 năm 2019 vào buổi sáng thứ 7 ngày 26/10/2019

 

Bài viết được cập nhật mới nhất ngày 22/08/2019 08:19

Các tin khác