Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thông báo đăng ký dự thi và ôn tập tăng cường Chuẩn đầu ra NN cho học viên cao học và NCS năm 2021 đợt 1

Thứ hai, ngày 19/04/2021

Căn cư kế hoạch và chương trình đào tạo ThS và TS tại trường ĐH KTQD năm 2021, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo tổ chức đợt học tăng cường và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2021 như sau:

 + Lịch thi: Thứ 7 ngày 15/5/2021

 + Lớp học buổi tối: dự kiến học trên lớp từ 03/5 đến 14/5/2021

 + Lớp học cuối tuần: dự kiến học trên lớp vào các ngày 07, 08, 09 và 14/5

- Địa điểm học: Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Phương pháp đào tạo: Thực hiện theo phương thức Blended learning, kết hợp học trên lớp và học trực tuyến. 

- Học phí, lệ phí thi:

  + Đối với học viên cao học: 1.770.000 đồng (tương đương học phí 2 tín chỉ); lệ phí thi 550.000 đồng.

  + Đối với Nghiên cứu sinh: 2.650.000 đồng (tương đương học phí 3 tín chỉ); lệ phí thi 650.000 đồng.

- Phương án thu học phí, lệ phí: người học nộp tiền qua hình thức thanh toán VNpay vào tài khoản nhà trường

- Học viên và NCS đăng ký tại đường link sau: https://cdr.neu.edu.vn/Identity/Account/Login?RedirectUrl=%2F

Cách thức đăng nhập và thanh toán xem file hướng dẫn đính kèm.

Thời hạn cuối cùng để đăng ký và thanh toán là 24h00 ngày 30/4/2021

Các thắc mắc trong quá trình đăng ký, học viên cao học và NCS gửi thư về ThS. Đặng Hoàng Định, địa chỉ dinhdh@neu.edu.vn với nội dung như sau:

Mã học viên/NCS:

Họ tên:

Nội dung thắc mắc:

(Kèm theo ảnh minh chứng nếu có)

Dự kiến đợt 2 (đợt cuối) sẽ tổ chức vào tháng 8/2021

Các trường hợp được miễn Tiếng Anh đầu ra như sau:

Chú ý: Chứng chỉ ngoại ngữ dựa trên khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, phải là chứng chỉ được Bộ cấp phép và nằm trong danh sách 15 trường được Bộ cấp phép theo bảng dưới đây:

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm

Các tin khác