Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thông báo điều chỉnh lịch học CĐR Anh văn

Thứ ba, ngày 04/05/2021

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo điều chỉnh lịch học ôn tập tăng cường Chuẩn đầu ra Anh văn:

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, lịch học ôn tập tăng cường Chuẩn đầu ra Anh văn và thi sẽ được lùi lại một tuần.

Lịch học chi tiết sẽ được đăng trên website và gửi đến email cho các học viên đăng ký.

Trân trọng!

Các tin khác