Thông báo: Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1.2021 – ngày thi: 24/4/2021

Thứ năm, ngày 18/03/2021

Vì các lý do khách quan và để chuẩn bị cho công tác tổ chức thi tuyển sinh được tốt, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1.2021 sang ngày 24/4/2021 (lịch thông báo ban đầu: 18/4/2021)

Gia hạn thời hạn tiếp nhận hồ sơ: 25/3/2021

Số báo danh, lịch thi chi tiết và các nội dung khác sẽ thông báo trên website http://sdh.neu.edu.vn/

Các tin khác