Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thông báo: Kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1/2024

Thứ sáu, ngày 14/06/2024

Chuẩn bị cho công tác công bố kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1/2024, Viện ĐTSĐH mong muốn nhận được ý kiến của các bạn về khảo sát nhu cầu đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Anh hoặc học một số học phần bằng tiếng Anh.

Các bạn vui lòng tham gia khảo sát tại link:  KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC MÔN HỌC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CTĐT THẠC SĨ BẰNG TIẾNG ANH CỦA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (google.com)

Thông tin kết quả thi tuyển sinh sẽ được cập nhật vào chiều muộn thứ 2 ngày 17/6/2024.

Trân trọng thông báo,

Các tin khác