Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thông báo: Kiểm tra danh sách đăng kí thi CĐV tiếng Anh – Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024, đợt thi ngày 05/05/2024

Thứ ba, ngày 23/04/2024

Kính gủi: Các bạn thí sinh dự Thạc sĩ đợt 1 năm 2024,

Sau khi tổng kết số liệu đăng ký ngày thi tiếng Anh phục vụ việc đánh giá năng lực ngoại ngữ  cho các thí sinh đăng kí dự tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2024, Viện ĐTSĐH đã xử lý số liệu và gửi lên đây danh sách thí sinh và ngày thi đăng kí của thí sinh. Các thí sinh không đăng kí ngày thi được V.ĐTSĐH xếp thi vào ngày 05/05/2024.

Các bạn kiểm tra lại ngày thi lần nữa, nếu có điều chỉnh ngày thi hoặc có thắc mắc gì, vui lòng điền vào cột “G” tại link đính kèm.

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bHGHpoNA8bP0bxGLPxvYU3A_awH-TCRRigi54RUTgWE/edit#gid=822927544

Thời gian thi:

Đợt 1: Sáng 05/05/2024 (7h30 – 12h30)

Đợt 2: Sáng 26/05/2024 (7h30 – 12h30)

Danh sách thi chính thức, phòng thi, lịch thi chi tiết sẽ được đăng trên website và gửi email cho thí sinh trước 15h00, thứ 6, ngày 03/05/2024.

Trân trọng thông báo,

Các tin khác