Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thông báo lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 9, đợt 1

Thứ sáu, ngày 05/06/2020

Địa điểm:  Tầng 8, Giảng đường A2, Trường ĐH. Kinh tế quốc dân

Ngày thi/

Môn thi

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

9/6/2019

Môn Toán, Logic và kiến thức Kinh tế     xã hội

8h00

Các thành viên Ban Coi thi có mặt tại phòng Hội đồng tuyển sinh nghe phổ biến quy chế thi, nhận nhiệm vụ coi thi

8h30

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra nhận dạng thí sinh, phổ biến quy chế, hướng dẫn cách ghi trả lời câu hỏi trắc nghiệm

9h20

Phát đề thi Toán, logic và kiến thức kinh tế xã hội

9h30

Bắt đầu giờ làm bài

10h45

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài

11h00

Thu bài, nhắc lại giờ thi môn tiếp theo

Chiều 9/6/2019

Môn     Tiếng Anh

Phỏng vấn

12h30

Cán bộ coi thi, các thành viên Ban Coi thi có mặt tại phòng Hội đồng tuyển sinh để quán triệt qui chế, nhận nhiệm vụ coi thi.

13h00

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra nhận dạng thí sinh, hướng dẫn cách ghi trả lời trắc nghiệm

13h20

Phát đề thi Tiếng Anh cho thí sinh

1330

Bắt đầu giờ làm bài

1445

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài

15h00

Thu bài, nhắc giờ phỏng vấn.

15h15

Phỏng vấn (Cán bộ phỏng vấn có mặt từ 15h00)

 

 

Bài viết được cập nhật mới nhất ngày 05/06/2019 18:29

Các tin khác