Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thông báo thời khóa biểu lớp Ôn tập tăng cường Chuẩn đầu ra Tiếng Anh

Thứ tư, ngày 12/05/2021

Viện đào tạo Sau đại học trân trọng gửi đến các học viên Lịch học ôn tập tăng cường Chuẩn đầu ra Tiếng Anh.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, nên các lớp ôn Tăng cường sẽ học trước với hình thức Online, lịch học Offline sẽ được thông báo sau.

Học viên đăng nhập Teams để tham gia các buổi học.

Danh sách lớp có kèm theo tên và số điện thoại của giảng viên để học viên liên hệ khi cần thiết.

Thông tin chi tiết học viên xem các file đính kèm.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm

Các tin khác