Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thông báo về lịch học BSKT cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA K12

Chủ nhật, ngày 29/05/2022

Thông tin về thời khóa biểu học BSKT năm 2022 cho các học viên tham dự kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA đợt 1

Các bạn thí sinh xem thông tin trong file đính kèm

Tài liệu đính kèm

Các tin khác