Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo nhập học của cao học K28 (cập nhật ngày 06/8/2019)

Thông báo nhập học của cao học K28 (cập nhật ngày 06/8/2019)

Thứ ba, ngày 06/08/2019

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch nhập học cao học K28 như sau:
Chương trình đào tạo cao học áp dụng từ Khóa 27

Chương trình đào tạo cao học áp dụng từ Khóa 27

Thứ tư, ngày 29/08/2018

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ cao học khóa 27. Chi tiết xem file đính kèm.