Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Tin tức Hoạt động

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập đoàn Đèo Cả ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo giai đoạn 2023 – 2028

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập đoàn Đèo Cả ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo giai đoạn 2023 – 2028

Thứ hai, ngày 17/04/2023

Ngày 16/4/2023, tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức Lễ tổng kết hợp tác giai đoạn 2019 - 2023 và ký kết hợp tác giai đoạn 2023 - 2028.