Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống khuyến nghị sản phẩm trong kinh doanh trực tuyến dựa vào khai thác dữ liệu phi cấu trúc. Lê Triệu Tuấn
Trường Đại học CNTT&TT - Đại học Thái Nguyên

TS. Phạm Minh Hoàn

31/07/2024
2 Nghiên cứu mô hình kiến trúc tổng thể cho các trường đại học khối Sư phạm Việt Nam Nguyễn Duy Hải
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS Lê Văn Năm

23/05/2024
3 Xây dựng mô hình tư vấn học tập trên hệ thống đào tạo trực tuyến dựa trên cộng đồng người dùng đa tiêu chí Bùi Xuân Huy
Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

TS. Nguyễn An Tế, PGS. TS. Trần Thị Song Minh

08/05/2024
4 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống thông tin quản trị logistics cho doanh nghiệp Việt Nam Nguyễn Quỳnh Mai
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 1. TS Nguyễn Trung Tuấn
 2. GS. TS Đặng Đình Đào

06/05/2024
5 Nghiên cứu phát triển mô hình hỗ trợ ra quyết định lựa chọn điểm đến du lịch của du khách Việt Nam Đỗ Thị Thu Hiền
Trường Đại học Thương mại

PGS.TS Bùi Đức Thọ

PGS.TS Nguyễn Long Giang

27/02/2024
6 Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Nguyễn Mạnh Tuấn
Đại học Kinh tế Tp.HCM

TS. Lê Ngọc Thạnh

TS. Nguyễn Trung Tuấn

04/10/2023
7 Nghiên cứu xây dựng mô hình đại học thông minh cho hoạt động quản lý đào tạo tại các trường đại học khối ngành kinh tế ở Việt Nam – Thực nghiệm tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Trương Việt Phương
Đại học Kinh tế Tp.HCM

TS. Trần Thị Thu Hà

TS. Nguyễn Tiến Đạt

05/10/2023
8 Nghiên cứu xây dựng Hệ thống hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch dựa trên phương pháp khai thác ý kiến khách hàng trực tuyến Thái Kim Phụng
Đại học Kinh tế Tp.HCM

TS. Nguyễn An Tế

TS. Trần Thị Thu Hà

30/08/2021
9 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức giữa các giảng viên trong các trường đại học công lập khu vực Hà Nội Đỗ Văn Sang
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Lê Văn Năm
TS. Đoàn Quang Minh

22/01/2021
10 Những nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở của sinh viên các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh ở Việt Nam Đào Thiện Quốc
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Đoàn Quang Minh

TS. Nguyễn Hữu Mộng

19/12/2020
11 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam - Triển khai thử nghiệm tại Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Đất Việt Lê Việt Hà
Trường Đại học Thương mại

PGS.TS. Hàn Viết Thuận

TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết

11/03/2019
12 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam Dương Thị Hải Phương
Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế
PGS.TS. Hàn Viết Thuận 11/01/2019
13 Nghiên cứu hệ thống quản lý tri thức doanh nghiệp trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Vũ Xuân Nam
Trường ĐH CNTT và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

TS. Trương Văn Tú

TS. Tôn Quốc Bình

09/07/2018
14 Xây dựng mô hình hệ thống thông tin tích hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ ở Việt Nam Trần Thị Kim Oanh
Trường Đại học Vinh

PGS.TS. Trần Thị Song Minh

PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

10/05/2018
15 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyễn Văn Thủy
Học viện Ngân hàng

TS. Trần Thị Thu Hà  
PGS.TS. Nguyễn Văn Thoan

31/10/2017
16 Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam – Thử nghiệm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đặng Tuấn Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

TS. Trương Văn Tú

16/01/2017
17 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cung cấp nước sạch dựa trên hệ thống thông tin địa lý – Thử nghiệm tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội Chu Thị Hồng Hải
ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

TS. Trần Thị Thu Hà

31/12/2016
18 Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Trịnh Hoài Sơn
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Cao Đình Thi  

PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền

29/12/2016
19 Nghiên cứu xây dựng mô hình Quản lý toàn diện trường đại học URP (University Resource Planning) ứng dụng trong các trường đại học ở Việt Nam - Thử nghiệm tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Nguyễn Thanh Tuấn
Đại học Huế
PGS. TS. Hàn Viết Thuận 21/09/2015
20 Nghiên cứu phát triển quy trình quản lý tiến trình nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng thương mại Việt Nam Phan Thanh Đức
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ
PGS.TS. Trần Thị Song Minh

10/04/2015
21 Tin học hóa quá trình quản lý hồ sơ tư vấn cho các công ty tư vấn Bộ Xây dựng  Nguyễn Thị Bạch Tuyết
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Hàn Viết Thuận

TS. Trần Thị Song Minh

24/02/2011