Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Optimal economic restructuring for reducing carbon emission intensity Bùi Thị Hoàng Mai
Học viện Chính sách và Phát triển

PGS.TS. Lê Quang Cảnh

29/12/2022
2 Social Status, Social norms and Bribe-giving behaviors of citizens in Vietnam Nguyễn Phương Anh
ĐH Công nghiệp Hà Nội

PGS.TS. Lê Quang Cảnh
PGS.TS. Phạm Ngọc Linh

11/07/2022