Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tập trung đất nông nghiệp tại vùng đồng bằng sông Hồng Trần Mai Hương
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

GS. TS Hoàng Ngọc Việt

TS. Hoàng Mạnh Hùng

29/07/2024
2 Các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn sử dụng đất của hộ nông dân ở Việt Nam Lưu Đức Khải
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

PGS.TS. Vũ Thị Minh    

11/03/2024
3 Development of Commercial Agriculture in Laos: A case study of Savannakhet  Province Phouthalath Xayyalath
Khoa Ngôn ngữ học, Đại học Savannakhet

PGS.TS. Vũ Thị Minh

29/12/2022
4 Phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tốc độ cao - Nghiên cứu trường hợp tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Chí Cường
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phạm Văn Khôi
TS. Phạm Lan Hương

22/06/2021
5 Nghiên cứu sự tham gia của cư dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bằng sông Hồng Trần Thị Thoa
HV Hành chính Quốc gia

PGS.TS. Trần Quốc Khánh

TS. Nguyễn Hữu Dũng

01/08/2020
6 Quyết định lựa chọn sản xuất chè theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt của hộ nông dân tại vùng Trung du miền núi phía Bắc Nguyễn Như Trang
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên

 PGS.TS. Lê Quang Cảnh

20/06/2020
7 Nghiên cứu sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các công trình nước sạch tập trung ở nông thôn Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh
Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi

PGS.TS. Đoàn Thế Lợi

TS. Nguyễn Hữu Dũng

19/03/2020
8 Khai thác các công trình hạ tầng trong chương trình xây dựng nông thôn mới vào phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng Phùng Tất Hữu
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

PGS.TS. Phạm Văn Khôi

03/12/2019
9 Vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong liên kết xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Tiến Định
Viện CS & CL phát triển nông nghiệp nông thôn

PGS.TS. Vũ Thị Minh

TS. Hoàng Vũ Quang

25/01/2019
10 Ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý đến hiệu quả kinh doanh tại các công ty lâm nghiệp nhà nước trên địa bàn các tỉnh phía Bắc Việt Nam Phạm Thị Huế
Trường ĐH Lâm Nghiệp
PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi 14/01/2019
11 Liên kết kinh tế giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ cà phê bền vững - Nghiên cứu tại Tỉnh Sơn La Đặng Huyền Trang
Trường ĐH Tây Bắc
PGS.TS. Phạm Văn Khôi 24/09/2018
12 Quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam Đào Đức Huấn
Viện CS & CL Phát triển nông nghiệp nông thôn

 GS.TS. Hoàng Ngọc Việt

02/12/2017
13 Tác động của phát triển các khu công nghiệp đến nông thôn qua nghiên cứu thực tiễn tại tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử
UBND Tỉnh Hưng Yên

GS.TS. Hoàng Ngọc Việt

PGS.TS. Trần Quốc Khánh

29/01/2016
14 Phát triển liên kết kinh tế giữa nông nghiệp thủ đô Hà Nội với nông nghiệp các tỉnh phụ cận   Hoàng Mạnh Hùng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phạm Văn Khôi

PGS.TS. Nguyễn Văn Áng

14/10/2014
15 Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam: nghiên cứu tại vùng Duyên hải Miền Trung Hà Thị Thu
Ban Quản lý các Dự án nông nghiệp

GS.TS. Hoàng Ngọc Việt     

PGS.TS. Vũ Thị Minh

28/08/2014
16 Chính sách cho thuê môi trường rừng tại các vườn quốc gia ở khu vực phía Bắc Việt Nam - Nghiên cứu tại Vườn quốc gia Ba Vì, Tam Đảo và Bến Én Bùi Thị Minh Nguyệt
Đại học Lâm nghiệp

PGS.TS. Vũ Đình Thắng    

PGS.TS. Trần Quốc Khánh

29/05/2014
17

Hoàn thiện chính sách xóa đói giảm nghèo chủ yếu của CHDCND Lào

Khamphan Phoinhavong
Tỉnh Bokeo, CHDCND Lào
PGS.TS. Hoàng Văn Cường 24/05/2013
18 Analyzing Impacts of Rubber Plantation on Poverty Reduction, Land Ownership and Natural Forest Resource in Northern, Lao PDR Houngphet Chanthavong
ĐH Quốc gia Lào
Assoc.Prof.Dr.Nguyen Thi Ngoc Huyen 04/05/2013
19 Nghiên cứu các giải pháp tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên Triệu Đức Hạnh
Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Vũ Đình Thắng     

PGS.TS. Vũ Thị Minh

13/01/2013
20 Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng Đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Phạm Lan Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Hoàng Văn Cường       

PGS.TS. Vũ Thị Minh

26/12/2012
21 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nguyễn Văn Đại
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. Hoàng Văn Cường       

PSG.TS. Trần Quốc Khánh.

09/07/2012
22 Tổ chức và quản lý sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện hội nhập Lưu Thái Bình
Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Trần Quốc Khánh     

PGS.TS. Phạm Văn Khôi

14/04/2012
23 Nghiên cứu hình thức quản lý dựa vào cộng đồng các công trình cấp nước tập trung tại nông thôn Việt Nam  Nguyễn Thị Lan Hương
TT Môi trường và PTNT

 PGS.TS. Phạm Văn Khôi

 PGS.TS. Vũ Đình Thắng

15/01/2011
24

Định hướng đổi mới cơ cấu đầu tư nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Nguyễn Ninh Tuấn
Bộ Nông nghiệp và PTNT

PGS.TS. Vũ Đình Thắng

PGS.TS. Hoàng Văn Hoa
 

05/06/2008
25

Những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành Hà Nội theo hướng nông nghiệp sinh thái

Trần Thị Hồng Việt
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phạm Văn Khôi

PGS.TS. Trần Quốc Khánh
 

28/08/2006
26

Định hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm phát triển các ngành tiểu, thủ công nghiệp trong nông thôn tỉnh Hà Tây

Lê Mạnh Hùng
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

PGS.TS. Hoàng Việt

PGS.TS. Trần Quốc Khánh
 

02/11/2005
27

Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển vùng mía nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến đường ở các tỉnh vùng Bắc Trung bộ

Nguyễn Đức Sơn

GS.TS. Nguyễn Thế Nhã

PGS.TS. Dương Văn Xanh
 

21/05/2005
28

Cung cầu hàng hoá gạo và những giải pháp chủ yếu phát triển thị trường lúa gạo Việt Nam.

Đinh Thiện Đức
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TSKH. Lê Du Phong

TS. Nguyễn Văn Áng
 

25/02/2004
29

Những vấn đề chủ yếu về sản xuất kinh doanh cây ăn quả ở huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Vũ Thị Minh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Ngô Đức Cát

TS. Vũ Đình Thắng
 

21/02/2004
30

Đổi mới mô hình tổ chức và quản lý hệ thống thủy nông ở vùng đồng bằng sông Hồng

Đoàn Thế Lợi

PGS.TS. Hoàng Việt

PGS.TS. Trần Quốc Khánh
 

10/10/2003
31

Mối quan hệ giữa các biến kinh tế và biến dân số trong phát triển các vùng nông thôn Việt Nam.

Hoàng Văn Cường

PGS.TSKH. Lê Du Phong

TS. Nguyễn Đình Cử
 

10/10/2002
32

Những giải pháp kinh tế chủ yếu để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Khánh Hoà theo hướng sản xuất hàng hoá.

Nguyễn Xuân Long

GS.TS. Nguyễn Thế Nhã

TS. Dương Văn Sanh
 

05/10/2002
33

Kinh  nghiệm phát triển lâm nghiệp xã hội ở một số nước Châu Á và vận dụng vào điều kiện Việt Nam.

Đinh Đức Thuận
ĐH Lâm nghiệp

PGS.TS. Bùi Minh Vũ

PGS.TS. Nguyễn Văn Bích
 

18/02/2002
34

Những giải pháp chủ yếu để tạo việc làm và tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn tỉnh Quảng Trị.

Phùng Thị Hồng Hà
ĐH Huế

PGS.TS. Phạm Kim San

PGS.TS. Nguyễn Sinh Cúc
 

04/09/2001
35

Những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân vùng gò đồi tỉnh Hà Tây.

Từ Thị Xuyến
Trường TH NN Xuân Mai

PGS.TS. Hoàng Việt

TS. Trần Đình Hiền
 

09/06/2001
36

Những vấn đề kinh tế phát triển cây chè ở Thái Nguyên.

Phạm Thị Lý
ĐH Bắc Thái

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh

PGS. Lê Nghiêm
 

06/01/2001
37

Những giải pháp kinh tế chủ yếu đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu hàng nông sản ở Đồng bằng Sông Hồng.

Hoàng Văn Phấn
Ủy ban dân tộc miền núi

PGS.TS. Hoàng Việt

TS. Phạm Văn Khôi
 

25/10/2000
38

Những vấn đề kinh tế chủ yếu của sản xuất lương thực ở đồng bằng sông  Hồng

Nguyễn Văn Nam
UBND TP Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Thế Nhã

PGS.TS. Hoàng Việt
 

25/10/2000
39

Những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê ở Đắc Lắc.

Nguyễn Quang Thụ
Công ty cà phê Đắc Lắc

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

TS. Vũ Đình Thắng
 

29/04/2000
40

Định hướng và những giải pháp kinh tế chủ yếu để chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế nông thôn tỉnh Lào Cai đến năm 2010. 

Nguyễn Đức Thăng
UBND Lào Cai

PGS.TSKH. Lê Du Phong

PGS.TS. Nguyễn Văn Bích 
 

1997
41

Những vấn đề kinh tế chủ yếu để phát triển kinh tế hộ gia đình nông lâm nghiệp ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình.

Trần Lê Hưng
Bộ NN&PTNT

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã

PGS.TS. Hoàng Việt
 

1997
42

Những giải pháp kinh tế bảo hộ lương thực ở Việt Nam.

Phạm Tất Thắng
Tạp chí Cộng sản

PGS.TSKH. Lê Du Phong

PGS.TS. Phạm Kim San
 

1997
43

Phát triển sản xuất lúa và những giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Nguyễn Trung Vãn
ĐH Ngoại thương

PGS.TSKH. Lê Du Phong

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh
 

1997
44

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Lương Sơn – Hoà Bình.

Võ Văn Minh
Bộ NN&PTNT

PGS.TS. Ngô Đức Cát 

PGS. Lê Nghiêm
 

1996
45

Những vấn đề kinh tế chủ yếu nhằm phát triển lâm nghiệp ở xã hội Việt Nam

Đỗ Đức Chi
Bộ NN&PTNT

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh

PGS.TS. Bùi Minh Vũ
 

1996
46

Sử dụng đất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở huyện Thanh Trì,  Hà Nội.

Lê Văn Hoạt
Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã

PGS.TS. Hoàng Việt
 

1996
47

Đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế quản lý trong các doanh nghiệp nông nghiệp trong ngành chè Việt Nam. 

Chu Tiến Quang
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

PGS.TS. Nguyễn Sinh Cúc

PGS.TS. Phạm Kim San
 

1996
48

Những giải pháp kinh tế chủ yếu để hình thành và phát triển vùng mía nguyên liệu cho các nhà máy Đường Việt Nam.

Đinh Quang Tuấn
Bộ NN&PTNT

PGS.TS. Ngô Đức Cát

1996
49

Những giải pháp cơ bản để nhằm đảm bảo an toàn lương thực ở Việt Nam.

Lê Thế Thìn
Bộ NN&PTNT

PGS.TS. Phạm Kim San

PGS.TS. Hoàng Việt
 

1996
50

Những giải pháp kinh tế để phát triển sản xuất nông sản hàng hoá miền núi ở phía Bắc Việt Nam. 

Phí Văn Kỷ
Bộ NN&PTNT

PGS.TS. Ngô Đức Cát

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã
 

1996
51

Các giải pháp kinh tế chủ yếu để khai thác sử dụng hợp lý đất đồi núi trọc ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc Việt Nam.

Nguyễn Văn Thịnh
Bộ NN&PTNT

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã

1996
52

Những vấn đề kinh tế chủ yếu về sản xuất và tiêu thụ lương thực ở các tỉnh duyên hải miền Trung.

Nguyễn Quang Thuật
Bộ NN&PTNT

PGS.TSKH. Lê Du Phong

PGS.TS. Hoàng Việt
 

1996
53

Những vấn đề kinh tế chủ yếu nhằm phát triển sản xuất điều ở nước ta.

Hoàng Sỹ Khải
Bộ NN&PTNT

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã

PGS.TS. Ngô Đức Cát
 

1995
54

Giải quyết những mâu thuẫn trong thâm canh sản xuất lúa của các hộ nông dân vùng đồng bằng Sông Hồng.

Trần Quốc Khánh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

PGS. Lê Nghiêm
 

1995
55

Những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm phát triển ngành chăn nuôi vịt ở Thanh Hoá.

Lê Như Tuấn
UBND Thanh Hoá

PGS.TS. Ngô Đức Cát

PGS.TS. Hoàng Việt
 

1995
56

Đổi mới nông trường quốc doanh trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam.

Phạm Quốc Doanh
Bộ NN&PTNT

PGS.TSKH. Lê Du Phong

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh
 

1995
57

Phát triển kinh tế nông hộ sản xuất hàng hoá ở vùng đồng bằng Sông Hồng.

Vũ Thị Ngọc Trân
Bộ NN&PTNT

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã

PGS.TS. Phạm Kim San
 

1995
58

Chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai.

Phan Trung Kiên
Sở NN&PTNT Đồng Nai

GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ

PGS. Trần Văn Định
 

1995
59

Những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm phát triển sản xuất của các hộ nông dân nghèo ở vùng khu IV cũ.

Nguyễn Thanh Hiền
Bộ NN&PTNT

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

PGS.TS. Lê Trọng
 

1995
60

Những vấn đề kinh tế phát triển một số cây xuất khẩu của Việt Nam.

Nguyễn Văn Áng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TSKH. Lê Du Phong

PGS.TS. Ngô Đức Cát
 

1995
61

Phát triển sản xuất hàng hoá ở nông thôn huyện Yên Phong -  Hà Bắc.

Nguyễn Văn Mộc
UBND tỉnh Hà Bắc

PGS.TSKH. Lê Du Phong

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh
 

1995
62

Những giải pháp KT-XH chủ yếu để ổn định và phát triển sản xuất, đời sống cho nhân dân di chuyển ra khỏi vùng hồ YALY tỉnh Gia Lai, Kontum.

Trang Hiếu Dũng
Bộ NN&PTNT

PGS. Lê Nghiêm

PGS.TS. Lê Trọng
 

1995
63

Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp ở Hà Bắc theo cơ chế thị trường.

Nguyễn Văn Hân
Sở Giáo dục - UBND Hà Bắc

PGS.TSKH. Lê Du Phong

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh
 

1995
64

Phương hướng và giải pháp kinh tế chủ yếu để phát triển các HTX kiểu mới trong nông nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Thái Nguyên
Văn phòng Chính phủ
PGS.TS. Chu Hữu Quý 1995
65

Những giải pháp KT-XH nhằm nâng cao thu nhập của hộ nông dân nghèo vùng đồng bằng Sông Hồng.

Lê Thị Nghệ
Bộ NN&PTNT

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã

PGS.TS. Lâm Toán
 

1995
66

Hướng chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất trong nông nghiệp Việt Nam đến năm 2010.

Huỳnh Xuân Hoàng
Bộ NN&PTNT

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

PGS.TSKH. Nguyễn Quang Thái
 

1995
67

Sử dụng nguồn lao động nông nghiệp ở vùng đồng Bằng sông Hồng trong nền kinh tế thị trường.

Trần Văn Luận
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh

PGS.TS. Phạm Kim San
 

1995
68

Đổi mới tổ chức bộ máy quản lý và cán bộ – Bộ NN & CN Thực phẩm.

Nguyễn Văn Hiền
Bộ NN&PTNT

PGS.TSKH. Lương Xuân Quỳ

PGS.TS. Lê Trọng
 

1995
69

Phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam.

Dương Ngọc Thí
Bộ NN&PTNT

PGS.TS. Hoàng Việt

TS. Nguyễn Tiến Mạnh
 

1995
70

Sử dụng hợp lý đất nông lâm nghiệp ở huyện Lương Sơn – Hoà Bình.

Lê Xuân Lịch
UBND tỉnh Hòa Bình

PGS.TS. Ngô Đức Cát

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã
 

1995
71

Hoàn thiện phương pháp xây dựng các dự án nông lâm nghiệp trên vùng đất hoang hoá ở vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Cao Vĩnh Hải
Bộ NN&PTNT

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

PGS.TS. Phạm Kim San
 

1995
72

Nghiên cứu, lựa chọn mô hình doanh nghiệp nông lâm nghiệp hợp lý ở tỉnh Vĩnh Phú.

Trần Phúc Thịnh
UBND Vĩnh Phú

PGS. Lê Nghiêm

PGS.TS. Lê Trọng
 

1995
73

Đổi mới mô hình tổ chức quảnh lý sản xuất – kinh doanh ở xí nghiệp nông công nghiệp chè Văn Hưng, Yên Bái. 

Hoàng Văn Gia
UBND Yên Bái

PGS. Lê Nghiêm

PGS.TS. Hoàng Việt
 

1995
74

Sử dụng đất gò đồi theo hướng sản xuất hàng hoá ở huyện Lạng Giang - Hà Bắc.

Đào Xuân Cần
UBND Hà Bắc

PGS.TS. Nguyễn Trần Trọng

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh
 

1994
75

Về giao đất cho các hộ gia đình công nhân trong các doanh nghiệp chè.

Nguyễn Hữu Tài
Bộ NN&PTNT

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã

PGS.TS. Hoàng Việt
 

1994
76

Những vấn đề kinh tế chủ yếu để phát triển chăn nuôi vịt ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Nguyễn Thế Bình
Phân Viện QH và thiết kế nông nghiệp TP HCM

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng 

TS. Cao Đức Phát
 

1994
77

Những vấn đề kinh tế chủ yếu trong sử dụng đất trống đồi trọc tỉnh Đắc Lắc.

Nguyễn Đỉnh
Phân Viện QH và thiết kế nông nghiệp Nha Trang

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã

PGS.TS. Hoàng Việt
 

1994
78

Những vấn đề chủ yếu về kinh tế và tổ chức hoạt động nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Nguyễn Hữu Tiến
Bộ NN&PTNT

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

PGS.TS. Nguyễn Sinh Cúc 
 

1994
79

Về cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Vũ Ngọc Hoàng
UBND Đà Nẵng

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

PGS. Lê Nghiêm
 

1994
80

Sử dụng đầy đủ và hợp lý đất vùng gò đồi ở tỉnh Quảng Trị.

Lê Hữu Phúc
Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

PGS.TS. Bùi Minh Vũ 
 

1994
81

Đổi mới mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp hiện nay ở huyện An Lão - Hải Phòng.

Đoàn Văn Dân
UBND Hải Phòng

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

PGS.TS. Ngô Đức Cát
 

1994
82

Phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở nước ta.

Nguyễn Văn Tiêm
Bộ NN&PTNT

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã

PGS.TS. Nguyễn Sinh Cúc
 

1994
83

Đổi mới hệ thống quản lý Nhà nước đối với công nghiệp ở nước ta.

Nguyễn Đăng Chất
Văn Phòng Chính phủ

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

PGS.TS. Hoàng Việt
 

1994
84

Những giải pháp cơ bản phát triển sản xuất chè ở Xí nghiệp công nông nghiệp Chè Tuyên Quang.

Trần Văn Giá
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

TS. Hoàng Việt
 

1993
85

Những vấn đề chủ yếu về kinh tế tổ chức phát triển sản xuất hồi ở Lạng Sơn.

Đinh Trọng Hanh
Trường Trung học Tài chính Lạng Sơn

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

PGS.TS. Ngô Đức Cát
 

1993
86

Những giải pháp chủ yếu để cấp nước sinh hoạt nông thôn Việt Nam.

Lê Văn Căn
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

PGS.TS. Nguyễn Trần Trọng

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh
 

1993
87

Những vấn đề về bố trí sản xuất cà phê ở Tây Nguyên.

Lê Quang Chút
Phân viện QH Nha Trang

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

TS. Cao Đức Phát
 

1993
88

Những vấn đề kinh tế chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cao su ở Miền Đông Nam bộ.

Nguyễn Văn Tiêm
Phân Viện QH và thiết kế nông nghiệp TP HCM

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã

PGS.TS. Nguyễn Sinh Cúc
 

1993
89

Những vấn đề kinh tế chủ yếu nhằm chăn nuôi bò sữa ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Lương Văn Tác
Phân Viện QH và thiết kế nông nghiệp TP HCM

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

TS. Dương Văn Sanh
 

1993
90

Những vấn đề kinh tế chủ yếu để hình thành và phát triển vùng Bông Đắc Lắc.

Nguyễn Hữu Thịnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã

TS. Nguyễn Đình Long
 

1993
91

Những vấn đề chủ yếu về tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở XN nông - công nghiệp chè Tuyên Quang.

Nguyễn Hữu Hải
Bộ NN&PTNT

TSKH. Lê Đình Thắng

TS. Đồng Xuân Ninh
 

1993
92

Về các hình thức doanh nghiệp trong ngành chè Việt Nam.

Phạm Văn Khôi
Bộ NN&PTNT

TSKH. Lê Đình Thắng

TS. Đồng Xuân Ninh
 

1993
93

Phương pháp lập dự án đầu tư nước ngoài ở Campuchia (Vận dụng chủ yếu trong ngành nông nghiệp).

Nguôn Chamroeun
Bộ Kế hoạch Campuchia

PGS.TS. Nguyễn Trần Trọng

TSKH. Lê Du Phong
 

1993
94

Những vấn đề chủ yếu về phát triển kunh tế nông hộ ngoại thành Hà Nội.

Hoàng Văn Chính
Bộ NN&PTNT

TS. Lê Trọng

TS. Đồng Xuân Ninh
 

1993
95

Hoàn thiện cơ cấu sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên thời kỳ 1991-2000.

Lưu Đức Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS.TS. Nguyễn Trần Trọng

PGS.TSKH. Lê Du Phong
 

1992
96

Hoàn thiện việc di dân nông nghiệp có tổ chức đi xây dựng các vùng kinh tế mới.

Phạm Đỗ Nhật Tân
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

PGS.TS. Nguyễn Trần Trọng

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh
 

1992
97

Phân bố hợp lý sản xuất chè ở Trung du miền núi Bắc Bộ.

Cao Ngọc Lân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã

TS. Ngô Doãn Vịnh
 

1992
98

Khai hoang lấn biển và những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội ở các điểm kinh tế dân cư mới vùng ven biển Đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam.

Trần Văn Xuyên
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

PGS.TSKH. Lê Du Phong

TS. Đỗ Trọng Hùng
 

1992
99

Những vấn đề kinh tế chủ yếu của thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Trần Đình Hiền
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

PGS.TS. Phạm Kim San
 

1992
100

Định canh định cư với phát triển kinh tế xã hội ở sáu tỉnh biên giới miền núi phía Bắc.

Lê Đăng Giảng
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

PGS.TS. Nguyễn Trần Trọng

PGS.TS. Phạm Kim San
 

1992
101

Những vấn đề kinh tế chủ yếu để phát triển sản xuất lúa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Lê Văn Bầm
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

TS. Phạm Kiều Thu
 

1992
102

Những vấn đề chủ yếu về kinh tế - tổ chức sản xuất cà phê ở Việt Nam.

Nguyễn Thế Phán
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS. Nguyễn Đình Nam

TS. Nguyễn Thế Nhã
 

1992
103

Tăng vụ và khả năng tăng vụ ở vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Nguyễn Đức Minh
Bộ Kế hoạch & Đầu tư

TS. Nguyễn Thế Nhã

TS. Chu Văn Thỉnh
 

1991
104

Một số vấn đề kinh tế tổ chức sản xuất lương thực ở tỉnh Hà Sơn Bình.

Nguyễn Đắc Hưng
UBND Hà Tây

TSKH. Lê Du Phong

TS. Phạm Kim San
 

1991
105

Một số vấn đề về phát triển kinh tế hàng hoá trong nông nghiệp Việt Nam từ góc độ kinh tế nông hộ.

Nguyễn Văn Trung
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

TSKH. Lê Đình Thắng

TS. Phạm Kim San
 

1991
106

Phương thức kết hợp sản xuất nông nghiệp với lâm nghiệp ở Việt Nam.

Phạm Văn Vang
Trung tâm KHXH&NVQG

GS. Nguyễn Đình Nam

TS. Nguyễn Thế Nhã
 

1990
107

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế trong các đơn bị sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

Nguyễn Thị Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS. Lê Nghiêm

TS. Nguyễn Thế Nhã
 

1989
108

Tổ chức trang bị và sử dụng máy kéo, máy nông nghiệp ở trạm cơ khí nông nghiệp và sửa chữa huyện Châu Giang - Hải Hưng.

Đào Duy Cầu
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Đình Phan

TS. Ngô Đức Cát
 

1987
109

Phân phối theo lao động ở các HTX chuyên môn hoá sản xuất rau Hà Nội.

Đồng Xuân Ninh
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS. Mai Hữu Khuê

TS. Lê Đình Thắng
 

1986
110

Một số vấn đề về cải tạo XHCN đối với nông nghiệp Miền Nam Việt Nam.

Nguyễn Trần Trọng
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS. Mai Hữu Khuê

 

1983
111

Các hình thức nông lâm kết hợp trong sản xuất nông lâm nghiệp ở miền Bắc Việt Nam.

Nguyễn Văn Bích
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

GS. Mai Hữu Khuê

GS. Nguyễn Đình Nam
 

1983
112

Sự phát triển các hình thức tổ chức lao động trong hợp tác xã chuyên môn hoá sản xuất.

Lê Trọng
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS. Nguyễn Đình Nam 1983