Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Tác động của áp dụng hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001) đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam Giang Minh Đức
Bộ Khoa học và Công nghệ

GS.TS Nguyễn Thành Độ

PGS.TS Đỗ Thị Đông

12/10/2022
2 Cam kết và hành vi công dân tổ chức của lao động kỹ thuật trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam Hoàng Hải Vân
Bộ Xây dựng

TS. Đinh Tiến Dũng
TS. Trần Văn Khôi

21/04/2022
3 Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Vũ Anh Trọng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Trương Đoàn Thể 11/04/2018
4 The relationship between service quality, customer satisfaction and customer loyalty: A study in telecommunication industry of Laos Saykhot PADDAPHET
Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông quốc gia Lào
Assoc.Prof.Dr. Truong Doan The 28/11/2015
5 Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp ở Hà Nội Nguyễn Đình Trung
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Lê Công Hoa

 PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

29/03/2012
6 Phân tích chuỗi giá trị và tổ chức quan hệ liên kết của các doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam Đỗ Thị Đông
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn 29/07/2011
7 Nghiên cứu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương Phan Nhật Thanh
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn  

TS. Đinh Tiến Dũng

27/05/2011
8 Nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Hải Bắc
Vụ Ngân sách - Bộ Tài chính

PGS.TS Vũ Phán    

TS.Dương Đình Giám

05/04/2011
9 Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp điện tử Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Hồ Lê Nghĩa
Viện Chiến lược và Chính sách Công nghiệp

PGS.TS LÊ VĂN TÂM   

PGS.TS. PHAN ĐĂNG TUẤT

01/03/2011
10 Phát triển các khu công nghiệp đồng bộ trên địa bàn Hà Nội  Nguyễn Ngọc Dũng
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

PGS.TS. Vũ Minh Trai   

 TS. Vũ Trọng Lâm

21/01/2011
11 Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý khâu truyền tải điện ở Việt Nam  Cao Đạt Khoa
Tập đoàn Điện lực Việt Nam

PGS.TS. Ngô Quang Minh

TS. Đinh Tiến Dũng

09/10/2010
12 Xây dựng và quản lý thương hiệu của các doanh nghiệp may Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Dung
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn, PGS.TS. Ngô Kim Thanh 10/09/2010
13

Đánh giá và công nhận chất lượng đối với phòng thí nghiệm ở Việt Nam 

Trần Thị Thu Hà
Bộ Khoa học và Công nghệ

GS.TS. Nguyễn Đình Phan

TS. Hồ Tất Thắng
 

26/06/2010
14 Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong ngành điện tử gia dụng ở Việt Nam  Trương Thị Chí Bình
Viện Nghiên cứu chiến lược Chính sách Công nghiệp
GS.TS. Đàm Văn Nhuệ 25/06/2010
15

Hoạt động tài chính của các doanh nghiệp công nghiệp trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Nguyễn Thị Loan
Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

TS. Nguyễn Sơn
 

30/01/2010
16

Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (Nghiên cứu điển hình từ ngành dệt may Việt Nam)

Hồ Tuấn
Công ty Thông tin Di động VMS

PGS.TS. Phan Đăng Tuất

PGS.TS. Ngô Kim Thanh
 

11/12/2009
17

Phát triển sản xuất nguyên phụ liệu may mặc Việt Nam

Đào Văn Tú
Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh

GS.TS. Nguyễn Thành Độ

TS. Đinh Tiến Dũng
 

23/10/2009
18

Phát triển loại hình doanh nghiệp tư nhân trong công nghiệp Việt Nam

Nguyễn Mậu Quyết
Trường Cao đẳng Tài chính - QTKD

PGS.TS. Lê Văn Tâm

TS. Trần Viết Lâm
 

24/03/2009
19

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Vũ Hùng Phương
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Lê Công Hoa

PGS.TS. Vũ Minh Trai
 

27/02/2009
20

Bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam trong thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ngô Huy Nam
Tổng công ty Muối Việt Nam

PGS.TS. Ngô Thị Hoài Lam

TS. Nguyễn Xuân Vinh
 

24/06/2008
21

Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ

Nguyễn Hồng Lĩnh
VP UBND Tỉnh Hà Tĩnh

GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn

PGS.TS. Trương Đoàn Thể
 

25/10/2007
22

Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực viễn thông Việt Nam 

Trần Văn Thịnh
Bưu điện tỉnh Phú Yên

GS.TS. Đàm Văn Nhuệ

TS. Nguyễn Ngọc Huyền
 

26/06/2007
23

Nghiên cứu phát triển hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam

Trần Quốc Hùng
Công ty TNHH Sao Bắc

PGS.TSKH. Lê Đình Thắng

PGS.TS. Trần Thọ Đạt
 

06/06/2007
24

Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Việt Nam

Trần Văn Hùng
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TSKH. Lê Du Phong

PGS.TS. Lê Công Hoa
 

23/03/2007
25

Phát triển công nghiệp chế biến rau quả ở Việt Nam trong quá trình hội nhập

Trương Đức Lực
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Đình Phan

TS. Trương Đoàn Thể
 

14/01/2007
26

Cơ chế quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

Trần Thị Mai Hương

PGS.TS. Vũ Phan

TS. Nguyễn Đình Quang
 

23/01/2006
27

Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển kinh doanh dịch vụ tại các cảng hàng không quốc tế ở Việt Nam

Nguyễn Huy Tráng
Tổng công ty Hàng không Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn

TS. Nguyễn Xuân Thu
 

16/08/2005
28

Nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội

Phạm Văn Khánh
Bộ Xây dựng

GS.TS. Lê Văn Tâm

TS. Phan Trọng Phức
 

15/08/2005
29

Những giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy điện khí hóa nông thôn các tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam

Phạm Hùng

PGS.TS. Lê Sỹ Thiệp

PGS.TS. Lê Công Hoa
 

14/06/2005
30

Hoàn thiện công tác xúc tiến đầu tư nhằm phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hương
GS.TS. Nguyễn Đình Phan 25/01/2005
31

Một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ngành công nghiệp phân bón Việt Nam

Nguyễn Đình Huỳnh

GS.TS. Đàm Văn Nhuệ

TS. Nguyễn Đình Quang
 

19/10/2004
32

Phương hướng và các giải pháp cơ bản thúc đẩy đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp công nghiệp thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

Nguyễn Huyền Sơn

GS.TS. Đàm Văn Nhuệ

PGS.TS. Phan Đăng Tuất
 

10/09/2004
33

Phương hướng và biện pháp đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu tỉnh Khánh Hòa

Dương Trí Thảo
ĐH Thủy sản Nha Trang

GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn

PGS.TS. Vũ Phán
 

28/07/2004
34

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong truyền tải và phân phối điện của Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Đặng Phan Tường
TCTy Điện lực VN

GS.TS. Nguyễn Thành Độ

TS. Nguyễn Danh Sơn
 

10/02/2004
35

Hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty điện lực Việt Nam.

Nguyễn Anh Tuấn
TCTy Điện lực VN

GS.TS. Nguyễn Đình Hương

PGS.TS. Phan Đăng Tuất
 

10/01/2004
36

Những biện pháp phát triển và hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp ở Việt Nam.

Lê Tuyển Cử

GS.TS. Tô Xuân Dân

PGS.TS. Nguyễn Pháp
 

21/12/2003
37

Tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp điện tử tin học Việt Nam.

Đào Thị Anh Thư
Cty Máy tính VN
PGS.TS. Hoàng Minh Đường 05/12/2003
38

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong công nghiệp Việt Nam 

Hoàng Kim Huyền

PGS.TS. Nguyễn Kế Tuấn

TS. Phan Đăng Tuất
 

08/11/2003
39

Hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh công nghiệp ở Việt Nam

Tạ Văn Lợi

PGS.TS. Kiều Thế Việt 

TS. Đinh Thị Quyên
 

24/10/2003
40

Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Nguyễn Thị Minh An
HV Bưu chính Viễn thông

PGS.TS. Bùi Xuân Phong

TS. Lê Công Hoa
 

22/08/2003
41

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của TCT xây dựng công trình giao thông VN trong đấu thầu qua thực tiễn của TCT công trình giao thông 4.

Nguyễn Chí Thành
TCty công trình GT 4
GS.TS. Đàm Văn Nhuệ 08/07/2003
42

Phương hướng và biện pháp mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP trong các DNNN ngành chế biến thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà.

Nguyễn Thị Hiển

PGS.TS. Trần Thị Dung

TS. Nguyễn Văn Phúc
 

24/06/2003
43

Những biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các DNNN ngành nhựa ở Việt Nam.

Trần Hồ Lan

PGS.TS. Lê Văn Tâm

PGS.TS. Nguyễn Thành Độ
 

15/06/2003
44

Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để phát triển các dịch vụ viễn thông ở Bưu điện Hà Nội.

Phan Chu Minh

GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn

PGS.TSKH. Nguyễn Quang Thái
 

30/05/2003
45

Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thuỷ lợi ở Đồng bằng Sông Hồng.

Hoàng Văn Xô

GS.TSKH. Lê Du Phong

TS. Nguyễn Xuân Phố
 

20/01/2003
46

Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu của tỉnh Khánh Hoà.

Nguyễn Thị Kim Anh

GS.TS. Đàm Văn Nhuệ

PGS.TS. Lê Công Hoa
 

18/01/2003
47

Những vấn đề lí luận cơ bản về DNNN và vận dụng nó vào việc tiếp tục đổi mới DNNN ở Việt Nam.

Nguyễn Mạnh Quân
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TSKH. Phan Văn Tiệm

PGS.TS.Nguyễn Thành Độ
 

30/12/2002
48

Một số biện pháp quản trị theo quá trình nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp in VN

Bùi Doãn Nề

GS.TS. Nguyễn Đình Phan

TS. Nguyễn Văn Phúc
 

27/12/2002
49

Phương hướng và những điều kiện mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong các DNCN có vốn đầu tư nước ngoài ở Tp HCM

Khiếu Thiện Thuật
Công ty Coast Phong Phú

GS.TS.Nguyễn Đình Phan

TS.Vũ Minh Trai
 

01/08/2002
50

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp in Quân đội.

Ngô Minh Sơn
Bộ Quốc phòng

PGS.TS. Nguyễn Thành Độ

TS. Ngô Thị Hoài Lam
 

10/07/2002
51

Phương hướng và biện pháp phát triển ngành da giầy Việt Nam.

Vũ Văn Cường
Công ty da giầy Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Đình Phan

TS. Hoàng Kim Giao
 

04/12/2001
52

Biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh của cácDNCN NN sản xuất hàng tiêu dùng ở Việt Nam.

Ngô Kim Thanh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Lê Văn Tâm

PGS.TS. Vương Toàn Thuyên
 

18/10/2001
53

Phương hướng và các biện pháp chủ yếu nhằm phát triển ngành CN dệt may trong quá trình CNH – HĐH ở Việt Nam.

Dương Đình Giám
Liên minh HTX TW

GS.TS. Nguyễn Đình Phan

TS. Vũ Minh Trai
 

22/07/2001
54

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển CN từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trịnh Quân Được
Văn phòng Quốc Hội

TS. Trịnh Huy Quách

TS. Lê Công Hoa
 

05/04/2001
55

Hoàn thiện chế độ đấu thầu trong xây dựng công trình giao thông đường bộ Quốc gia ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Tiếp
Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Bộ GTVT

PGS.TS. Nguyễn Thành Độ

TS Trần Ngọc Nam
 

21/11/2000
56

Đổi mới công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp chế biến thực phẩm ở Việt Nam.

Trương Đoàn Thể
Bộ GD và Đào tạo

GS.TS Nguyễn Đình Phan

TS. Nguyễn Hữu Thiện
 

15/07/2000
57

Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của các nhà QTKD Công nghiệp Việt Nam.

Đinh Tiến Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS Nguyễn Kế Tuấn

TS Nguyễn Danh Sơn
 

24/04/2000
58

Đổi mới công tác lập và quản lý dự án đầu tư tăng năng lực thiết bị thi công của Doanh nghiệp xây dựng giao thông.

Trần Văn Khôi
Bộ Quốc phòng

PGS.TS. Kiều Thế Việt

TS. Lê Công Hoa
 

21/03/2000
59

Những biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô.

Nguyễn Hồng Thái
ĐH Giao thông vận tải

PGS.TS. Nguyễn Kim Truy

TS. Ngô Thị Hoài Lam
 

25/11/1999
60

Một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống DNNN trong công nghiệp ở nước ta.

Trang Thị Tuyết
HV hành chính Quốc Gia

PGS.TS. Vũ Phán

TS. Nguyễn Kế Tuấn
 

12/07/1999
61

Phương pháp và biện pháp chủ yếu phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh.

Nguyễn Trường Sơn
Trường cán bộ Kế hoạch Đà Nẵng

PGS.TS. Lê Văn Tâm

TS. Nguyễn Thanh Độ
 

1997
62

Công nghiệp nông thôn trong quá trình CNH ở Việt Nam và một số vấn đề KT-XH chủ yếu ảnh hưởng tới sự phát triển của nó.

Nguyễn Văn Phúc
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Đình Phan

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã
 

1997
63

Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng vận tải của Liên hiệp vận tải đường sắt KV II.

Huỳnh Cường
Tổng cục đường sắt

PGS.TS. Vũ Phán

TS. Nguyễn Thành Độ
 

1997
64

Phương hướng và biện pháp hoàn thiện quản lý Nhà Nước đối với xây dựng giao thông.

Bùi Minh Huấn
Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giao thông vận tải
PGS.TS. Vũ Phán 1996
65

Phương hướng và biện pháp nhằm tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý DNNN trong ngành Công nghiệp nhẹ ở Việt Nam.

Đinh Thị Ngọc Quyên
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TSKH. Ngô Đình Giao

PGS.TS. Phạm Hữu Huy
 

1996
66

Đổi mới quản lý nhà nước đối với các Doanh nghiệp Công nghiệp tư nhân ở Việt Nam.

Trần Kim Hào
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương

PGS.TS. Nguyễn Đình Phan

TS. Đàm Văn Nhuệ  
 

1996
67

Phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm tổ chức tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng của các DNCN Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Phạm Văn Hữu
ĐH Tại chức Hải Phòng

PGS.TS. Phạm Hữu Huy

PGS.TS Nguyễn Đình Phan
 

1996
68

Những biện pháp chủ yếu nhằm xây dựng có hiệu quả phương pháp kinh tế tổ chức trong quản lý DN xây lắp Quân Đội phù hợp với kinh tế thị trường.

Võ Hồng Thắng
Bộ Quốc Phòng

PGS.TS. Lê Văn Tâm

PGS.TS. Phạm Hữu Huy
 

1996
69

Những phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước đối với sự hình thành và phát triển của các khu chế xuất ở Việt Nam.

Nguyễn Huy Tưởng
Ban Quản lý dự án Tp Hải Phòng

PGS.TS. Vũ Phán

TS. Ngô Thị Hoài Lam
 

1996
70

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả của đầu tư chiều sâu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Bắc Thái khi chuyển sang kinh tế thị trường.

Phạm Quốc Chính
UBND Bắc Thái
PGS.TS. Vũ Phán 1996
71

Phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các DNNN thuộc chuyên ngành dệt may XK tại Tp HCM

Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ Công Nghiệp

PGS.TS. Lê Văn Tâm

PGS.TS. Phạm Hữu Huy
 

1996
72

Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện việc thành lập các XNLD với nước ngoài trong công nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Thường Lạng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Đình Phan

PGS.TS. Tô Xuân Dân 
 

1996
73

Phương hướng và biện pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào phát triển công nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Thị Hường
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Đình Phan

PGS.TSKH. Nguyễn Bích Đạt
 

1995
74

Đổi mới hoạt động và tổ chức quản lý các doanh nghiệp nhà nước sản xuất biến thế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

Dương Lạc
Công ty ABB

GS.TSKH. Ngô Đình Giao

TS. Đàm Văn Nhuệ
 

1995
75

Phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm đổi mới việc tạo vốn Nhà nước và sử dụng vốn trong các DNNN VN.

Phan Đăng Tuất
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Lê Văn Tâm

PGS.TS Nguyễn Đình Phan
 

1995
76

Những biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm trong các Doanh nghiệp giấy ở Miền Bắc nước ta.

Dương Hiền
Sở Công nghiệp Hải Phòng

GS.TSKH. Ngô Đình Giao

PGS.TS. Lê Văn Tâm
 

1995
77

Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các DNSX cơ khí công nghiệp ở Miền Bắc nước ta hiện nay.

Mai Đình Hợp
Nhà máy Oxizen Yên Viên

PGS.TS. Lê Văn Tâm

PGS.TS. Phạm Hữu Huy
 

1995
78

Những biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý mạng lưới điện nông thôn vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Vũ Minh Mão
Văn Phòng Quốc Hội
PGS.TS. Vũ Phán 1995
79

Đổi mới quản lý nhà nước ngành hàng không dân dụng Việt Nam trong nền kinh tế thị trường.

Trần Quang Châu
Viện Khoa học Hàng không

PGS.TS. Vũ Phán

TS. Ngô Hoài Lam
 

1995
80

Phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm chuyển các DNNN thuộc công ty điện tử Hà Nội thành công ty cổ phần.

Nguyễn Quốc Minh
Ban kinh tế Thành uỷ

PGS.TS. Lê Văn Tâm

PGS.TS. Phạm Hữu Huy
 

1995
81

Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đối với công nghiệp Campuchia.

Seang Thay
Ban đối ngoại Campuchia

TS. Đàm Văn Nhuệ

TS. Ngô Thị Hoài Lam
 

1995
82

Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả của kinh tế sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp Công nghiệp nhà nước địa phương Hải Phòng. 

Hoàng Phụng
Sở Công nghiệp Hải Phòng

GS.TSKH.Ngô Đình Giao

PGS.TS. Lê Văn Tâm
 

1994
83

Phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm xây dựng hệ thống chất lượng sản phẩm công nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Hồ Tất Thắng
Tổng cục Đo lường tiêu chuẩn chất lượng - Bộ KHCNMT

PGS.TS. Lê Văn Tâm

PGS.TS. Phạm Hữu Huy
 

1994
84

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đo lường phù hợp với nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Trần Bảo
Tổng cục Đo lường tiêu chuẩn chất lượng - Bộ KHCNMT

PGS.TS.Nguyễn Đình Phan

PGS.TS. Vũ Phán  
 

1994
85

Đổi mới hệ thống quản lý nhà nước đối với công nghiệp ở nước ta.

Đinh Đức Sinh
Viện nghiên cứu QLKTTW

TS. Đàm Văn Nhuệ

PGS.TS. Nguyễn Đình Phan

1994
86

Hoàn thiện và phát triển đa dạng hoá sản phẩm của các Doanh nghiệp công nghiệp nước ta.

Nguyễn Kế Tuấn
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Đàm Văn Nhuệ

PGS.TS. Nguyễn Đình Phan

1993
87

Đổi mới công tác kế hoạch trong các Doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước địa phương Hải Phòng.

Nguyễn Thành Độ
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS. Nguyễn Tri

PGS.TS. Phạm Hữu Huy
 

1993
88

Hoàn thiện phương pháp xác định nhiệm vụ SXKD hàng CN tiêu dùng của các DN theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta.

Lê Công Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Vũ Phán

GS.TS. Nguyễn Đình Nam
 

1993
89

Những biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi nhuận trong doanh nghiệp công  nghiệp Nhà nước ở Việt Nam.

Nguyễn Đình Quang
ĐH Kinh tế Quốc dân

TSKH. Ngô Đình Giao

TS. Lê Văn Tâm
 

1993
90

Phát triển và hoàn thiện liên kết kinh tế của các DN công nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay.

Vũ Minh Trai
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Đình Phan

PGS.TS. Nguyễn Lang
 

1993
91

Vấn đề xử lý phế thải nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội ở thành phố Hải Phòng.

Nguyễn Bá Cần
Sở Giao thông công chính Hải Phòng

TS. Vũ Phán

PGS. Nguyễn Tri
 

1992
92

Xây dựng phương pháp đồng bộ hoá một khu công nghiệp ở Việt Nam khi chuyển sang nền kinh tế thị trường (lấy khu Việt Trì làm đối tượng).

Nguyễn Xuân Thu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS.TS. Vũ Phán

TS. Đàm Văn Nhuệ
 

1992
93

Phương pháp và biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ Bưu chính viễn thông của Bưu điện thành phố Hải Phòng.

Lê Nguyên Kim
Sở Bưu điện Hải Phòng

PGS. Nguyễn Tri

PGS.TS. Vũ Phán
 

1992
94

Một số biện pháp nhằm chuyển hoá các xí nghiệp xây dựng nhà ở sang chế độ hạch toán kinh doanh.

Lê Thị Ái Hoa
Bộ Xây dựng

PGS. Nguyễn Tri

TS. Tăng Văn Bền
 

1991
95

Một số vấn đề cơ bản về sự phát triển tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn tỉnh Hà Bắc.

Nguyễn Ty
UBND Hà Bắc

TS. Đàm Văn Nhuệ

TS. Nguyễn Đình Phan
 

1991
96

Về đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý xí nghiệp công nghiệp quốc doanh địa phương Hải Phòng.

Đỗ Quang Tuấn
Ban Dân vận Hải Phòng

TSKH. Ngô Đình Giao

 

1991
97

Một số vấn đề cơ bản về phát triển công ty cổ phần vận tải biển Hải Phòng.

Bùi Tiến Đức
Công ty vận tải biển Hải Phòng

TS. Phạm Hữu Huy

TS. Nguyễn Đình Phan
 

1991
98

Về thực hiện chế độ hạch toán kinh tế ở Liên đoàn địa chất.

Phạm Văn Tý
Tổng cục địa chất

TS. Lê Sỹ Thiệp

TS. Bùi Thế Vĩnh
 

1988
99

Về phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất - kinh doanh của xí nghiệp Công nghiệp.

Nguyễn Anh Hoàng
Cục Tài chính - Bộ Quốc Phòng

TSKH. Ngô Đình Giao

TS. Phạm Hữu Huy
 

1988
100

Hoàn thiện tổ chức quản lý các hợp tác xã tiểu thủ Công Nghiệp.

Nghiêm Phú Ninh
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Văn Đặng

PGS. Nguyễn Lang
 

1984
101

Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản phẩm của ngành Công nghiệp chuyên môn hoá.

Lê Huy Hoàng
Trường CN nhẹ Nam Định

TS. Nguyễn Văn Đặng

TS. Vũ Phán
 

1984
102

Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển công nghiệp địa phương ở nước ta hiện nay.

Đàm Văn Nhuệ
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Văn Đặng

TS. Lê Sỹ Thiệp
 

1983