Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Compassion and Sustainable Decision Making of Key Leaders in SMEs and Startups Bùi Thị Thanh Mai
Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

TS. Vũ Tuấn Anh

12/07/2024
2 Transmission of CSR practices and values in buyer-supplier relationships: A study of garment companies in Vietnam Lê Thùy Dương
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng

TS. Đinh Lê Hải Hà

30/06/2024
3 From uncertainty to impulsive buying: The roles of unmindfulness and afterlife beliefs Nguyễn Vân Anh
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng

30/06/2024
4 Coping with institutional logics: A study of returnee entrepreneurs in Vietnam Bùi Cẩm Vân
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu

27/04/2024
5 Team collective voice and its roles in promoting team innovative performance Hoàng Lê An
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

TS. Trần Huy Phương
PGS.TS. Phan Thị Thục Anh

31/10/2023
6 An investigation into the logic of artisan product innovation: An institutional logics perspective Nguyễn Văn Đại
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

30/10/2023
7 The impact of academic quality on non-positive student engagement in higher education Phạm Thị Kim Thanh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Vũ Trí Dũng

16/07/2023
8 Antecedents of entrepreneurial intention: Empirical evidence in Vietnam Nguyễn Quang Khải
Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Dân tộc

GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

05/01/2023
9 Exposure to internet content and formation of green consumption behavioural intention among generation Yers in Vietnam Đỗ Thanh Long
Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng

05/10/2022
10 Dynamics of knowledge sharing in professional service teams Nguyễn Lan Ngọc
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phan Thị Thục Anh

12/09/2022
11 The impact of intrinsic motivation on pro-environmental consumption behaviors Lê Thị Thu Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng

26/04/2022
12 Factors influencing willingness to use debit cards among Vietnamese card holders: Transaction cost and rational choice perspectives Hoàng Phương Dung
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Vũ Huy Thông

28/05/2021