Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển logistics cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam Vũ Quỳnh Vân
Trường Đại học Công Đoàn

PGS.TS. Tạ Văn Lợi

09/07/2024
2 Ảnh hưởng của nguồn gốc sản phẩm tới ý định mua của người tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Thu Ngà
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Thị Hường

21/12/2022
3 Nghiên cứu các nhân tố tạo động lực lao động tại các công ty đa và xuyên quốc gia tại Việt Nam Phạm Thị Hường
Đại học Quy Nhơn

GS.TS. Đỗ Đức Bình

16/10/2021
4 Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam Bùi Thị Lành
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Tạ Văn Lợi

08/10/2021
5 Nhân tố cản trở tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến và chế tạo ở Việt Nam Nguyễn Nam Anh
Ban Kinh tế Trung ương

PGS.TS. Tạ Văn Lợi

TS. Hoàng Xuân Hòa
 

14/05/2019
6 Tác động lan tỏa từ FDI tới xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam Nguyễn Bích Ngọc
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Tạ Văn Lợi

TS. Ngô Công Thành

16/06/2017