Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Sinh kế cho người khuyết tật vùng Đồng bằng Sông Hồng Nguyễn Thị Mơ
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

PGS.TS Vũ Thị Mai; PGS. TS. Lê Thanh Hà

08/04/2024
2 Ảnh hưởng của đặc điểm công việc tới kết quả làm việc của giảng viên các trường đại học tại Hà Nội Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Trường Đại Học Lao động - Xã hội

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Giang

08/09/2023
3 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tìm việc trở lại của thanh niên thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội Hoàng Mạnh Cầm
Viện Khoa học Lao động và Xã hội

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Giang

TS. Bùi Sỹ Tuấn

14/04/2022
4 Ảnh hưởng của giá trị gia đình và hỗ trợ xã hội tới tự chủ chăm sóc người cao tuổi tại gia đình  Trần Thị Mai Phương
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Ngô Quỳnh An

14/02/2022
5 Ảnh hưởng của tác nhân gây căng thẳng đến hành vi đổi mới trong công việc thông qua phản ứng căng thẳng ở giáo viên phổ thông Phạm Hương Quỳnh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân

28/12/2021
6 Ảnh hưởng của sự công bằng tổ chức đến sự thực hiện công việc của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam Bùi Quốc Anh
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

PGS.TS. Phạm Thị Bích Ngọc
TS. Bùi Sỹ Lợi

21/07/2021
7 Tự tạo việc làm của thanh niên nông thôn tỉnh Thái Nguyên Đặng Phi Trường
Trường Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân

17/12/2020
8 Nghiên cứu tác động của văn hóa tổ chức đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức trong các doanh nghiệp Việt Nam Cấn Hữu Dạn
Trường Đại học Lao động - Xã hội

PGS.TS. Lê Quang Cảnh

PGS.TS. Phạm Thị Bích Ngọc

05/12/2020
9 Tính dễ bị tổn thương và kết quả sinh kế trong bối cảnh xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long Hoàng Thị Huệ
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS Vũ Hoàng Ngân

05/12/2020
10 Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo trao quyền, động lực bên trong và sự sáng tạo: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phát điện Nguyễn Thanh Tùng
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân, TS. Nguyễn Anh Tuấn 14/08/2019
11 Mối quan hệ giữa sự công bằng trong đánh giá thực hiện công việc và kết quả làm việc của người lao động: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Hà Nội Hà Duy Hào
ĐH Lao động - xã hội
PGS.TS. Phạm Thúy Hương 22/12/2018
12 Chất lượng đội ngũ công chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Mạnh Cường
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

PGS.TS. Trần Xuân Cầu
PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân

18/12/2017
13 Tự tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An Hồ Thị Diệu Ánh
Đại học Vinh
PGS.TS Trần Xuân Cầu 16/10/2015
14 Các nhân tố ảnh hưởng đến tranh chấp lao động và đình công - Nghiên cứu điển hình tại các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa  Vương Vĩnh Hiệp
Công ty TNHH Long Sinh

 PGS.TS. Vũ Quang Thọ

 PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Giang

06/02/2015
15 Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học thông qua hợp tác giữa các trường đại học khối kinh tê và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội Phạm Văn Nam
Viện Khoa học

PGS.TS Vũ Hoàng Ngân    

TS Phạm Thị Bích Ngọc

10/11/2014
16 Vai trò của vốn con người trong giảm nghèo bền vững ở Việt Nam Thái Phúc Thành
Bộ Lao động, Thương binh

PGS.TS Phạm Thúy Hương     

 PGS.TS Nguyễn Vĩnh Giang

04/10/2014
17 Phát triển nguồn cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt nam Nguyễn Thị Anh Trâm
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS Trần Xuân Cầu                     

PGS.TS Phạm Thúy Hương

16/06/2014
18 Đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội Nguyễn Vân Thùy Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân

 PGS.TS. Trần Thị Thu   

 PGS.TS. Cao Văn Sâm

20/03/2014
19 Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi Việt Nam Phạm Vũ Hoàng
Tổng cục Dân số - KHHGĐ

PGS.TS Trần Xuân Cầu         

 TS. Nguyễn Bá Thủy

28/06/2013
20 Hoàn thiện phương pháp trả công lao động theo cơ chế thị trường trong các doanh nghiệp ở Hà Nội Đỗ Thị Tươi
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS Nguyễn Tiệp                 

 TS Nguyễn Quang Huề

05/02/2013
21 Tăng cường khả năng tự tạo việc làm cho thanh niên Việt Nam Ngô Quỳnh An
ĐH Kinh tế Quốc dân

 PGS.TS. Nguyễn Nam Phương

 TS. Nguyễn Vĩnh Giang

29/11/2012
22 Quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào - Lý luận thực tiễn và giải pháp Phetsamone Phonevilaisack
Điện lực Tỉnh Kham mouane, CHDCND Lào
PGS.TS. Bùi Anh Tuấn 30/08/2012
23 Hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho người lao động chuyên môn kỹ thuật cao trong ngành Dầu khí Việt Nam Trịnh Duy Huyền
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 PGS.TS. MAI QUỐC CHÁNH    

 PGS.TS. TRẦN THỊ THU

29/02/2012
24 Nghiên cứu chuyển đổi mô hình tổ chức từ mô hình làm việc các phòng ban độc lập sang mô hình theo nhóm làm việc đối với những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam Ngô Tuấn Anh
Công ty CP Tập đoàn HiPT

PGS.TS. Trần Xuân Cầu

PGS.TS. Nguyễn Nam Phương.

18/01/2012
25 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động của Việt Nam đến năm 2020 Bùi Sỹ Tuấn
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

 PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân     

TS. Hoàng Kim Ngọc

17/01/2012
26 Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội Vũ Hồng Phong
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS Mai Quốc Chánh   

TS Nguyễn Quang Huề

27/12/2011
27 Tạo lập và thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội Nguyễn Duy Phúc
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS Vũ Thành Hưng  

PGS.TS Nguyễn Tiệp

13/09/2011
28 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực dò tìm xử lý bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam Nguyễn Trọng Cảnh
Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam
PGS.TS. Bùi Anh Tuấn 26/06/2010
29 Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế  Lê Thị Mỹ Linh
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Trần Xuân Cầu 03/04/2010
30 Nghiên cứu việc làm của lao động qua đào tạo nghề ở Việt Nam Bùi Tôn Hiến
Viện KH Lao động và Xã hội
PGS.TS. Trần Xuân Cầu 16/10/2009
31 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương Nguyễn Kim Diện
Sở Nội vụ, UBND tỉnh Hải Dương
PGS.TS. Nguyễn Tiệp 10/08/2008
32 Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương trong ngành điện lực Việt Nam Trần Thế Hùng
Công ty Truyền tải điện I
GS.TS.Tống Văn Đường 15/06/2008
33 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Phan Thủy Chi
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Tống Văn Đường 19/05/2008
34 Tạo động lực cho lao động quản lý trong doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội đến năm 2020 Vũ Thị Uyên
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Mai Quốc Chánh 19/03/2008
35

Đổi mới kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường

Nguyễn Thị Lan Hương
Viện Khoa học Lao động và Xã hội

PGS.TS. Trần Xuân Cầu

26/01/2006
36

Hoàn thiện mô hình đào tạo và phát triển cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước tại Việt Nam

Lê Trung Thành
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Trần Xuân Cầu 06/10/2005
37

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước

Nguyễn Bắc Son
Tỉnh ủy Thái Nguyên
PGS.TS. Mai Quốc Chánh 31/05/2005
38

Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp quốc doanh ở Hà Nội

Nguyễn Vĩnh Giang
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phạm Đức Thành 25/08/2004
39

Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam: Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp thực hiện 

Lê Thị Phương Mai
Hội đồng Dân số
GS.TS. Tống Văn Đường 20/08/2004
40

Vận dụng lý thuyết giới trong xóa đói giảm nghèo ở một số tỉnh miền Trung

Nguyễn Thị Thuận
Tổng cục Dạy nghề
GS.TS. Tống Văn Đường 24/06/2004
41

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn Việt Nam.

Trần Thanh Bình
Viện Chiến lược Phát triển
TS. Phạm Quý Thọ 19/10/2003
42

Biến động mức sinh và những biện pháp chủ yếu nhằm điều chỉnh mức sinh ở vùng Bắc Trung bộ nước ta

Võ Nhất Trí
GS.TS. Tống Văn Đường 03/10/2003
43

Hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập đối với người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước.

Đào Thanh Hương
Bộ LĐ-TB-XH
GS.TS. Tống Văn Đường 05/04/2003
44

Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý dân số ở Việt Nam.

Nguyễn Quốc Anh
UB Dân số, Gia đình&trẻ em

GS.TSKH. Vũ Hy Chương

25/01/2003
45

Phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH, HĐH ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010

Bùi Sỹ Lợi
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
PGS.TS. Mai Quốc Chánh 22/09/2002
46

Tạo việc làm cho lao động nữ Hà Nội trong thời kỳ CNH- HĐH.

Trần Thị Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phạm Đức Thành 12/09/2002
47

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tạo việc làm cho người lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trần Ngọc Diễn
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Đỗ Minh Cương 10/09/2002
48

Nhu cầu kế hoạch hoá gia đình chưa được áp dụng ở Việt Nam, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp.

Nguyễn Nam Phương
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Đinh Kim Hải 29/08/2002
49

Hoàn thiện cơ chế quản lý dân số và kế hoạch hoá gia đình ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trần Hoa Mai
UB Dân số, Gia đình&trẻ em

GS.TS. Tống Văn Đường

27/08/2002
50

Hoàn thiện cơ chế trả lương cho người lao động ở các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may ở Việt Nam.

Vũ Văn Khang
Tổng công đoàn Việt Nam
PGS.TS. Phạm Đức Thành 09/05/2002
51

Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu CNH và HĐH đất nước.

Phan Thanh Tâm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
GS.TS. Tống Văn Đường      20/12/2000
52

Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam.

Vũ Thành Hưng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Tống Văn Đường 02/06/2000
53

Tạo việc làm cho người lao động qua vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp ở Việt Nam.

Bùi Anh Tuấn
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Mai Quốc Chánh 17/11/1999
54

Hoàn thiện bộ máy tổ chức ngành thuế trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa trong nhiều thành phần ở VN.

Vương Hoàng Long
Tổng cục Thuế Bộ Tài chính
PGS.TS. Phạm Đức Thành 15/11/1999
55

Tạo việc làm để phát triển Kinh tế –Xã hội tỉnh Nam Hà.

Nguyễn Trịnh Kiểm
Học Viện hành chính QG
PGS.TS. Tống Văn Đường 1997
56

Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn lao động có trình độ cao đẳng và đại học nhằm phát triển thị trường lao động Việt Nam.

Phạm Quang Sáng
Viện NCPT Giáo dục
PGS.TS. Phạm Đức Thành 1997
57

Hoàn thiện quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Quân
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Lê Minh Thạch   1997
58

Đổi mới bộ máy quản lý kinh doanh theo cơ chế thị trường ở thành phố Hà Nội.

Nguyễn Thị Phan Mai
Sở Thương mại Hà Nội
PGS.TS. Phạm Đức Thành 1997
59

Những biện pháp chủ yếu tạo việc làm cho người tàn tật ở Việt Nam. 

Đàm Hữu Đắc
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1996
60

Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn nhằm tạo việc làm và sử dụng hợp lý nguồn lao động vùng đồng bằng sông Hồng.

Trần Thị Tuyết
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1996
61

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động để góp phần xoá đói giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam.

Vũ Thị Hiểu
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Phạm Đức Thành 1996
62

Tạo việc làm tại khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở đô thị.

Trần Thị Lộc
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Phạm Đức Thành 1996
63

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng các mô hình thời gian làm việc linh hoạt của CHLB Đức vào các doanh nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Tiệp
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1996
64

Chi phí tiền lương theo kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường.

Vũ Quang Thọ
ĐH Công đoàn
TS. Lê Minh Thạch 1996
65

Đổi mới chính sách KT-XH đối với người có công ở Việt Nam.

Nguyễn Văn Thành
Bộ LĐ-TB-XH
GS. Phùng Thế Trường 1995
66

Mở rộng và nâng cao hiệu quả việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Nguyễn Lương Trào
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Phạm Đức Thành 1994
67

Tạo việc làm với người phát triển kinh tế vùng ven biển Việt Nam.

Phan Thị Thanh
Bộ LĐ-TB-XH
PGS. Vũ Thanh Bình 1994
68

Phát triển thị trường lao động VN.

Nguyễn Quang Hiển
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1994
69

Tạo việc làm ở nước ngoài để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong nước.

Bùi Ngọc Thanh
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1994
70

Hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế quản lý xuất khẩu lao động ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Cao Văn Sâm
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1994
71

Đổi mới việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng công nghệ kĩ thuật, cán bộ có trình độ trung học chuyên nghiệp để nâng cao năng xuất lao động ở Việt Nam.

Lê Văn Nhã
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Phạm Đức Thành 1994
72

Đổi mới quan hệ lao động trong quá trình hình thành nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Lê Văn Minh
Bộ LĐ-TB-XH
GS. Phùng Thế Trường 1994
73

Nâng cao hiệu quả sử  dụng nguồn lao động ở Việt Nam từ nay đến năm 2010.

Phạm Lê Phương
Bộ Kế hoạch&Đầu tư

PGS.TS. Tống Văn Đường

1994
74

Phân bố lại dân cư các nguồn lao động theo lãnh thổ Việt Nam.

Nguyễn Văn Thành
Bộ LĐ-TB-XH
GS. Phùng Thế Trường 1993
75

Sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Lê Mạnh Khoa
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1993
76

Đổi mới tổ chức tiền lương với việc nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh trong các xí nghiệp CN quốc doanh.

Trần Xuân Cầu
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Tống Văn Đường 1993
77

Tạo việc làm cho người lao động ở đô thị Việt Nam.

Nguyễn Lê Minh
Bộ LĐ-TB-XH
TS. Tống Văn Đường 1991
78

Hoàn thiện hệ thống dạy nghề Việt Nam.

Lê Khắc Đoá
Bộ Giáo dục và Đào tạo
TS. Lê Minh Thạch 1989
79

Một số vấn đề tổ chức di dân nông nghiệp có hiệu quả KT-XÃ HộI

Đỗ Thịnh
Bộ LĐ-TB-XH
GS. Phùng Thế Trường  1989
80

Tổ chức sử dụng có hiệu quả nguồn lao động xã hội của Việt Nam trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Phạm Kiên Cường
Bộ LĐ-TB-XH
TS. Tống Văn Đường 1989
81

Nghiên cứu để hợp lý hoá các thao tác của công nhân dệt.

Dương Hồng Quý
Bộ Công nghiệp
GS. Phùng Thế Trường 1985
82

Xây dựng tiêu chuẩn thời gian tác nghiệp để định mức lao động cho quá trình sản xuất  bê tông.

Đoàn Xuân Viên
Bộ Giao thông vận tải
TS. Bùi Văn Nhơn 1985
83

Hoàn thiện phân phối theo lao động trong các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

Phạm Đức Thành
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS. Phùng Thế Trường 1984
84

Tổ chức lao động khoa học nơi làm việc tốt cho công nhân các xí nghiệp thực phẩm.

Tăng Văn Tiến
Bộ Công Nghiệp
TS. Lê Minh Thạch  1984