STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Nghiên cứu các yếu tố tác động đến gia tăng giá trị đất đô thị tại Việt Nam Nguyễn Thanh Lân
Trường Đại học Kinh cứu Quốc dân

GS.TS. Hoàng Văn Cường

2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá bán căn hộ chung cư cao cấp - Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội Nguyễn Hữu Cường
Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc

10/10/2020
3 Lựa chọn căn hộ chung cư khu vực đô thị - Nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tùng Phương
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Hoàng Văn Cường 04/03/2019
4 Quỹ đầu tư tín thác trong việc tạo vốn cho thị trường bất động sản tại Việt Nam Nguyễn Thị Hạnh
Viện Đại học Mở Hà Nội
PGS.TS Nguyễn Thế Phán 08/08/2016
5 Đầu tư cá nhân trên thị trường bất động sản khu vực Hà Nội Nguyễn Thị Hải Yến
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS Hoàng Văn Cường 08/07/2015