Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thông báo danh sách dự kiến thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ kỳ thi ngày 11/9/2022

Thứ năm, ngày 11/08/2022

Các bạn đăng ký dự thi xem kỹ thông tin trong các file đính kèm để biết thông tin.

Hạn đăng ký đã kết thúc, nhưng vẫn còn một số bạn chưa hoàn thành lệ phí thi và lệ phí ôn tập tăng cường, vậy các bạn cần hoàn thành trước ngày 20/8/2022 để đủ điều kiện dự thi.

Với những bạn chưa hoàn thành lệ phí thi và lệ phí ôn tập, các bạn xem thông tin về mã thanh toán trong file đính kèm để thực hiện thanh toán.

Cách thức thanh toán: 

B1: Click vào đường dẫn thanh toánhttps://e-bills.vn/pay/neu

B2: Điền mã thanh toán vào ô "Mã sinh viên/Mã hợp đồng"

B3: Ấn "Tìm kiếm" để xuất hiện thông tin thanh toán

B4: Thực hiện thanh toán như bình thường

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm

Các tin khác