Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thông báo Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 11/9/2022

Thứ tư, ngày 05/10/2022

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo kết quả thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 11/09/2022.

Các bạn học viên xem kỹ thông tin trong file đính kèm để biết được kết quả.

Trân trọng!

 

Tài liệu đính kèm

Các tin khác