Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thông báo về kế hoạch đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh năm 2023

Thứ sáu, ngày 14/04/2023
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO HỌC HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT NĂM 2023

Kính gửi các bạn học viên cao học và nghiên cứu sinh,

Viện Đào tạo Sau đại học có kế hoạch tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đợt năm 2023 vào Chủ nhật ngày 21/05/2023.

Cách thức đăng kí như sau:

1) Đối với học viên cao học: (từ K30 về trước)

- Thời gian đăng ký thông tin dự thi và hoàn thành lệ phí thi (550.000 VNĐ): Từ ngày 14/04/2023 - 07/05/2023.

- Thời gian đăng ký lớp ôn tập chuẩn đầu ra và hoàn thành lệ phí ôn tập (1.770.000 VNĐ): Từ ngày 06/07/2022 – 30/04/2023.

- Học viên đăng ký dự thi chuẩn đầu ra và lớp ôn tập tại Link: https://cdr.neu.edu.vn/Identity/Account/Login?RedirectUrl=%2F

- Hình thức thanh toán lệ phí thi và lệ phí ôn tập bằng VNpay (có thư kèm mã thanh thanh toán gửi về email của học viên sau khi đăng ký thành công).

- Thắc mắc nếu có, học viên vửi email về địa chỉ: dinhdh@neu.edu.vn để được hỗ trợ giải đáp.

2) Đối với nghiên cứu sinh: (từ NCS K38 (đợt 1) về trước)

Nghiên cứu sinh đăng ký với ThS. Giao Thị Khánh Ngọc tại phòng A1-412

Các tin khác