THÔNG BÁO VỀ LỄ TRAO BẰNG THẠC SĨ NĂM 2021 (THÔNG BÁO SỐ 1)

Thứ ba, ngày 23/03/2021

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo về Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2021.
Thời gian: 7h00 thứ 7 ngày 27/3/2021
Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Danh sách tân thạc sĩ đến nhận bằng và vị trí ngồi trong hội trường sẽ được thông tin trong thông báo tiếp theo.

Trân trọng thông báo.

Các tin khác