Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thông báo về việc gia hạn thời gian bảo vệ luận văn của học viên cao học khóa 29 (2020 - 2022)

Thứ năm, ngày 02/02/2023

Thông báo về việc gia hạn thời gian bảo vệ luận văn của học viên cao học khóa 29 (2020 - 2022)

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng cao học khóa 29 và Thông báo thu học phí sau đại học năm 2022-2023, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: 

 • Các học viên cao học khóa 29 chưa bảo vệ sẽ được Nhà trường ra quyết định gia hạn thời gian bảo vệ luận văn đến tháng 12/2024. 
 • Học viên cao học khóa 29 sẽ có các đợt bảo vệ luận văn tập trung như sau:
  • Đợt 1 - tháng 06/2023: nộp học phí gia hạn 13.250.000 đồng
  • Đợt 2 - tháng 10/2023: Học phí gia hạn được thông báo sau (dự kiến 17.670.000 đồng)
  • Đợt 3 - tháng 06/2024: Học phí gia hạn được thông báo sau (dự kiến 22.084.000 đồng)
  • Đợt 4 - tháng 10/2024: Học phí gia hạn được thông báo sau (dự kiến 26.500.000 đồng)
 • Học viên tiến hành các thủ tục bảo vệ như hướng dẫn của năm 2022 (xem tại đây). 

Link liên quan:

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông báo thu học phí sau đại học năm 2022-2023

Các tin khác