Thông tin kỷ yếu Thạc sĩ năm 2021

Thứ sáu, ngày 26/03/2021

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo:

1) Thông tin về kỷ yếu Thạc sĩ năm 2021 các bạn tân Thạc sĩ xem tại link sau: https://drive.google.com/file/d/1tOAGmlat7SP1p7N2SNVdz2uOmEcBGW9o/view?usp=sharing

2) Nếu có thắc mắc về kỷ yếu các bạn để lại thông tin theo đường dẫn sau: https://forms.gle/QTa66bbwDG5heDdR9

Trân trọng!

Các tin khác